HR-prisen 2013

Pioner med blikket framover

Åsmund Lunde, tidligere direktør og nå seniorrådgiver ved Senter for seniorpolitikk (SSP) ble tildelt HR-prisen 2013 på konferansen HR Norges Beste i Oslo onsdag.

Av Tora Herud, 12. desember 2013

Hallstein Mørk (t.v.) og Wenche Hagen overrakte prisen. (Foto TH)

Hallstein Mørk (t.v.) og Wenche Hagen overrakte prisen. (Foto TH)

Juryen begrunnet sin avgjørelse med at Åsmund Lunde er en pioner når det gjelder senior- og livsfasepolitikk.- På nøkternt vis så han utfordringene tidligere og tydeligere enn andre. Velferd var ikke det sentrale. Han forsto at arbeidstakerne vil ha mer å bidra med enn de fleste andre regnet med. Den samfunnsmessige ressursen som de eldre arbeidstakerne besitter, måtte tas I bruk, sa Wenche hagen, styreleder i HR Norge. Hun kaller Lunde en pioner som har blikket framover.Les om Seniorkjempen Åsmund LundeHR-prisen deles ut til personer, grupper eller institusjoner som har bidratt til utvikling av fagfeltet i form av å være rollemodell, etablert fremragende organisatorisk praksis, stått for fremragende forskning eller på annen måte fremmet HR-faget på en særlig fortjenestefull måte. Priskomiteen har foruten Wenche Hagen bestått av Tove Selnes, styremedlem i HR Norge, Jens R. Jensen i Statoil og Hallstein Mørk, selvstendig konsulent, tidligere Nokia.Åsmund Lunde sa han var både overrasket, glad og rørt over å motta prisen, da han fikk mulighet til å presentere seg og arbeidet sitt.- Vi har fått en ny livsfase som ikke er riktig identifisert ennå. Vi lever lenger og har god helse. Dette begynner forskningen å se. Alderen har for eksempel ingen innvirkning på effekten av selve jobbutførelsen, sa han.Både Lundes familie og kolleger var til stede og kunne sammen med ham glede seg over prisen.- I mer enn 23 år har Åsmund Lunde arbeidet for å sette seniorpolitikk på agendaen i samfunnsdebatten, og han har bidratt til at arbeidslivets holdninger til seniorer i arbeidslivet er langt mer positive i dag enn for 23 år siden. Jeg gratulerer Åsmund Lunde med en velfortjent pris, sier direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk.