Ny bok om pensjonering

Planlegg for den tredje Alder

- Jeg vil gi gode råd til førtidspensjonisten. Det går an å bryte med A4-tilværelsen, som jobben kan være. Boka er en motvekt til misjoneringen fra arbeidsmarkeds- myndighetene og Senter for seniorpolitikk om å jobbe lengst mulig, sier Knut Halvorsen (69)

Av Tora Herud, 7. juli 2010

Knut Halvorsen. (Foto TH)

Knut Halvorsen. (Foto TH)

Siviløkonom og sosiolog Knut Halvorsen priser ordningen med å kunne jobbe 60 prosent stilling fordelt på fire kortere arbeidsdager. Den femte av ukens virkedager skriver han bøker på hjemmekontoret.- Jeg løper, går i fjellet, driver med hagearbeid og bærplukking. Lar det gå sport i det å gjøre noe annet enn lønnsarbeid. Pensjonister kan sette ned forbruket, hoppe av pengejaget, gå foran og være et eksempel for alle. Være mer opptatt av hva som er økologisk forsvarlig, sier han.Noen dager etter intervjuet kommer den samme Halvorsen joggende mot oss på et bilde i Dagens Næringsliv. Artikkelen ”Springende samtaler” forteller om et utvalg politikere, akademikere, forfattere og mediefolk som har skravlet og løpt sammen i Oslo i 30 år.- Myndighetene gir oss mulighetenBoka ”Førtidspensjon valget er ditt” er ment for dem som nærmer seg alder for mulig førtidspensjonering, og særlig dem som er født i tiden 1943 til 1953. Med pensjonsreformen fra 2011 vil det gjelde alle fra fylte 62 år, men noen vil fortsatt ha avtaler som gjør at de kan gå av tidligere.-Å trappe ned, som jeg selv har gjort, eller jobbe deltid, har lite å si for inntekten. Samtidig betyr det at en mentalt kan gå gradvis over i en ny fase av livet med en hverdag uten fast program. Med en slik gradvis overgang, kan du faktisk få mer overskudd til å fortsette i arbeid en stund til. Det kan selvfølgelig være problematisk for ledere, men da bør de vurdere å gå over i en rådgiverstilling, sier Knut Halvorsen.Han mener vi hittil i begrenset grad er blitt oppmuntret til å bruke ordningene for tidligpensjonering. Så lenge myndighetene har gitt oss disse mulighetene, kan vi bruke dem med god samvittighet, og de må ikke moralisere over at vi gjør det, sier han.Valgfrihetens tidsalderIfølge Halvorsens bok omfatter tidligpensjonering AFP, tidlig uttak av folketrygd (fra 2011) og stønader knyttet til særaldersgrenser, ved arbeidsledighet og i forbindelse med foretaksbaserte engangsordninger, men også uførepensjon. I tillegg tar han med offentlige ansattes mulighet for ventelønn ved overflødighet og innmeldte i Statens Pensjonskasses mulighet for vartpenger ved samme årsak. – Jeg omtaler alle disse ordningene i boken, og graden av frivillighet vil variere enormt fra den ene til den andre. Måten man tenker om den situasjonen man er i, vil også bety veldig mye for den enkelte. Kvinner vil ofte ha en økonomi som gjør at de ikke kan gå av like tidlig som de ønsker, men kanskje den samlede inntekten i husholdningen likevel gjør det mulig, sier han.Innvandrere og flyktninger som ikke har bodd eller arbeidet lenge nok i landet, er en annen gruppe som kan få problemer med full pensjonsopptjening.- Ta overgangen mens du er frisk- Noen bestemmer seg for at økonomi ikke skal styre livene deres. De selger kanskje boligen sin og flytter til et sted der det er rimeligere å bo. Andre låner på boligen og lever for pengene. Noen flytter til Sverige. En del personer tar seg deltidsjobb ved siden av å være pensjonister. Så har du dem som endrer livsstil og kutter ut bilen, eller kun leier bil når de trenger en, sier Knut Halvorsen. Han mener det går fint an å sette ned forbruket og hoppe av pengejaget.Men enda viktigere mener han det er å ta overgangen fra et yrkesaktivt liv til å bli pensjonist på heltid mens man er frisk.- Etter min mening stemmer det ikke at en lever lenger ved å jobbe lenger. En omfattende tysk studie viser derimot at tidligpensjonering reduserer dødelighetsrisikoen blant dem som var friske ved avgangstidspunktet, sammenlignet med dem som utsatte avgangen. Her har gerontologene noe å tygge på, siden både denne og andre lignende studier som sammenligner friske med friske, viser at det ikke er noen helsemessig ulempe ved å gå av tidlig, sier han.75 år eller ingen aldersgrense?Knut Halvorsen bygger mye av det han skriver om på forskning på arbeidsledige.- Mange har identiteten sin knyttet til jobben. Men det finnes et liv etter lønnsarbeidet. Derfor er det viktig å tenke på om du har et liv utenom, uavhengig av når du går av, sier han. Når Halvorsen selv fyller 70 år neste år får han tittelen professor emeritus. Den fritar ham for undervisningsplikt på høgskolen, men gir adgang til kontorplass, bibliotek, søkemuligheter i databaser og kontakt med et faglig stimulerende miljø. Han tenker på det som en ytterligere nedtrapping.Med pensjonsreformen fra 2011 vil vi kunne tjene opp pensjonspoeng i flere år enn tidligere.-Når vi kan tjene opp pensjonspoeng til vi er 74 år, bør aldersgrensen være 75 år eller ingen. Antakelig trenger vi ingen slik grense, sier Knut Halvorsen, som avslutter boka med denne. epilogen:Ti gode grunner for å velge førtidspensjon:Jeg har økonomi til å gå ned i inntekt.Jobben interesserer meg ikke lenger.Jeg er trøtt og sliten av jobben.Helsen min tilsier at jeg bør gå av tidlig (alternativt: jeg vil gå av mens jeg ennå er frisk).Arbeidsgiver (og kolleger) forventer at jeg går av tidlig.Jeg ønsker mer frihet og tid til å gjøre andre ting (hobbyer).Nærmeste familie trenger min omsorg.Jeg ønsker å hoppe av forbrukskarusellen og leve et enklere liv. Jeg ønsker å realisere mine drømmer.Jeg vil engasjere meg i frivillig arbeid, i solidaritet med fattige og under privilegerte.