Årets seniorinitiativ 2009

Politiets Seniorpatrulje hedres

Seniorpatruljen ved Grønland politistasjon, Oslo politidistrikt, mottar i dag prisen Årets seniorinitiativ 2009.- Kjempespennende! Vi vil gratulere prisvinnerne. Det er en fornuftig og god tildeling, sier Arne Johannessen, leder av Politiets Fellesforbund.

Av Tora Herud (tekst og foto), 14. oktober 2009

Politibetjent Torger Røhmesmo får ros også.

Politibetjent Torger Røhmesmo får ros også.

Seniorpatruljen ble etablert i sommer og består av polititjenestemenn med mange års erfaring fra variert politiarbeid. Den har som mål å få bukt med det åpenlyse narkotikamiljøet ved nedre del av Akerselva, Vaterland, nedre del av Grünerløkka og Grønland. Allerede nå vises det gode resultater.- Hele politidistriktet er veldig fornøyd med at vi får denne prisen. Det er viktig at andre får vite hvordan vi tenker. Patruljen skaper tillitt, er synlig og trygghetsskapende, sier politistasjonssjef Kåre Stølen. Begrunnelse for prisen- Vi håper prisen kan inspirere Oslo politidistrikt, resten av politietaten – og andre virksomheter til å reflektere over hvordan god seniorpolitikk kan bidra til at flere seniorer kan, og vil, løse viktige samfunnsoppgaver framover. Samfunnet er avhengig av at flere fortsetter lenger i arbeid enn tidligere, blant annet for å kunne opprettholde dagens velferdsnivå, sier Åsmund Lunde, direktør i Senter for seniorpolitikk (SSP). – Mindre maktbruk og konfrontasjon- Det er viktig å bruke seniorer i synlig politiarbeid, og det er et godt signal og i tråd med det møtet vi nylig hadde med SSP. Erfaring og klokskap som mange seniorer representerer, er veldig viktig. Jeg tror det fører til mindre maktbruk og konfrontasjon når polititjenestemennene har så mye erfaring, sier Arne Johannessen. Han mener dette er et prosjekt andre politidistrikt bør kopiere. – Vi ønsker mer oppmerksomhet rundt seniorenes verdifulle kompetanse. Det er viktig å vise at politifolk vil jobbe også etter første mulighet til å gå av med pensjon, ved å legge til rette for det, sier han. Arne Johannesen ser ingen motsetninger mellom det og en lav pensjonsalder, og minner om at politiyrket er krevende.