Finanskrisen

Positiv utvikling har stagnert

- Holdningene til seniorer i arbeidslivet har hatt en jevn og positiv utvikling fra 2003 til 2007-2008, men ser deretter ut til å ha stagnert, sier forsker i NOVA, Per Erik Solem. Han ser stagnasjonen i sammenheng med finanskrisen.

Av Tora Herud, 11. mai 2010

Per Erik Solem. (Foto TH)

Per Erik Solem. (Foto TH)

Solem har undersøkt materialet fra det årlige Norsk Seniorpolitisk barometer fra 2003 og fram til i dag. Barometeret utføres av Synovate for Senter for seniorpolitikk (SSP). Resultatet av undersøkelsen kommer fram i rapporten ”Eldres posisjon i arbeidslivet ved konjunkturomslag”, som offentliggjøres i dag.IA-arbeidet må forsterkes- De endringene vi har sett gir grunn til å øke innsatsen rettet mot delmål 3 i IA-avtalen. Det kan kreves mer innsats nå enn forrige periode for å oppnåmålet om senere pensjonering, sier Per Erik Solem. Teksten i den nye IA-.avtalens delmål 3, lyder slik: Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med seks måneder. Med dette menes en økning sammenlignet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 år).Solem ser flere tegn i dette materialet som tyder på at det er viktig å sørge for mest mulig balansert informasjon om seniorer i arbeidslivet, for unngå at man reagerer på sånne automatiske, negative grunnholdninger om aldring og arbeid. – Det har vært til dels store svingninger i lederes interesse for eldre arbeidstakere. Slike svingninger vil kunne motvirkes gjennom balansert kunnskap om fordeler og ulemper ved eldre arbeidskraft. I arbeidet med delmål 3 kan partene bidra til å utbre slik kunnskap både på nasjonalt og lokalt nivå, sier han.Privat sektor mest utsattFinanskrisen rammer hardest i privat sektor, og det er der vi i størst grad ser at en positiv utvikling har stagnert. Men bildet er ikke entydig.- Ledere i offentlig sektor er i tiden 2003 til 2009 i økende grad enige i at de over 50 år har minst like gode arbeidsprestasjoner som de under 50 år, sier Solem.Arbeidstakernes opplevelse av selvbestemmelse på arbeidsplassen er svekket under finanskrisen, viser NOVA-rapporten.-Det kan være fordi det blir færre arbeidsoppgaver. Det er ikke rart å tenke seg at det blir mindre handlingsrom når det er trangere ti der. Færre klager dessuten over at de har for mye å gjøre, noe som kan være en konsekvens av færre oppdrag.Ble ansiennitetsprinsippet svekket?- Krisen førte også til en akutt og kraftig reaksjon fra ledere i privat sektor om at de var mindre opptatt av å skjerme eldre ved nedbemanning, men det gikk fort over, sier Solem og peker på figurer i rapporten som viser det. Reaksjonen var mest negativ blant de spurte i februar 2009, men allerede i september samme år var den igjen normalisert og på samme nivå som september 2008.- Det kan gi håp om at også andre uheldige effekter i forhold eldre arbeidskraft kan komme inn i positive baner igjen når konjunkturene snur i positiv retning, sier Per Erik Solem, men legger til at det er risikabelt å tro at konjunkturene skal ”ordne opp” slik at oppfyllelsen av delmål 3 kommer av seg selv, om bare tidene skifter.