Jubileumskonferansen 2019

Presentasjoner av Exit Age

Fire forskere fra NOVA og AFI ved Oslo Met presenterte pågående forskning om de eldste arbeidstakerne, de over 67 år. Se presentasjonen her:

Av Berit Solli, 12. juni 2019

De fire forskerne og ordstyrer Svein Tore Bergestuen på podiet under jubileumskonferansen fredag 7. juni. (foto: Berit Solli)

De fire forskerne og ordstyrer Svein Tore Bergestuen på podiet under jubileumskonferansen fredag 7. juni. (foto: Berit Solli)

Hva karakteriserer de eldste arbeidstakerne? Og hvordan har arbeidsgivere håndtert endringene i øvre aldersgrenser i arbeidsmiljøloven til 72 år (ved hvilken alder arbeidsgiver kan gå til oppsigelse med alder som begrunnelse)?

Forskerne jobber med å finne ut hvor mye, hvor, hvordan og hvorfor arbeidstagere over 67 år arbeider, og hva som kjennetegner dem for øvrig.

Forskningsprosjektet Exit Age ved Oslo Met er et stort prosjekt med støtte fra Norges Forskningsråd.

Senter for seniorpolitikk er med som samarbeidspartner. Forskningsprosjektet går ut 2019.

Se presentasjonene fra Katharina Herlofson, Tale Hellevik, Per Erik Solem og Robert Salomon her.