Årets seniorinitiativ 2015

Prisutdeling for 20. gang

- Vi håper at vi også i år finner fram til en verdig mottaker av prisen Årets seniorinitiativ, sier administrativ leder Kari Sørgaard i Senter for seniorpolitikk. Prisen ble første gang delt ut i 1991 og deles ut for 20. gang i år.

Av Tora Herud, 26. juni 2015

Kari Sørgaard

Kari Sørgaard

Årets seniorinitiativ tildeles en virksomhet eller person som har gjennomført, eller tatt initiativ til seniorpolitiske tiltak på en forbilledlig måte- Jeg pleier å si at seniorpolitikk handler om å behandle seniorene med respekt og verdighet. Men det handler også om å være seg bevisst de demografiske utfordringene og å bruke seniorene som en ressurs, sier Sørgaard.Hun viser til nettsiden med rekken av virksomheter i både offentlig og privat sektor som har mottatt prisen Årets seniorinitiativ fram til nå. Kun i 1996, 1997, 2000 og 2002 ble det ikke delt ut noen pris.Hvem får prisen i år?Har din virksomhet tatt seniorpolitiske grep? Eller kjenner du til andre som har gjort det?Hva har de oppnådd?Hva var utfordringene?Hvordan arbeider dere/de med seniorpolitikken?Hva kan andre lære av dem/dere?Her finner du skjemaet du kan fylle ut og sende til oss med en kort begrunnelse for hvorfor dere/de bør få årets pris. Den deles ut på høsten.I juryen sitter:Renee Rasmussen, LOBaard Meidell Johannesen NHOKnut Aarbakke, AkademikerneTrude Furunes, Universitetet i StavangerJan Olav Haugen, Skedsmo kommunePer Kristian Foss – erfaren politikerSenter for seniorpolitikk (SSP) deler ut prisen. SSPs samfunnsoppdrag er åsynliggjøre seniorene som en viktig ressurs for norsk arbeidslivskape større seniorpolitisk bevissthet i samfunnet, i arbeidslivet og hos den enkelte seniorbidra til at flere virksomheter integrerer seniorperspektivene i personalpolitikk og ledelse, slik at norsk arbeidsliv kan nå målet om høyere yrkesaktivitet blant eldre arbeidstakere.