Protesterer mot særnorsk aldersforbud for yrkessjåfører.

Leif Oland klør i fingrene etter å ta tak i et ratt igjen. 70-åringen stiller seg uforstående til det norske regelverket om en øvre aldersgrense for yrkessjåfører. Reglene gjør Norge til et særtilfelle i EØS-området.

Av Per Halvorsen, 16. mars 2005

Bøttevis med erfaring etter cirka 50 år i bransjen, godkjent helseattest og motivasjon så det holder: Yrkessjåføren fra Froland føler at alderen og et stivbent regelverk er det eneste som står mellom ham og yrkeslivet. I fjor måtte han parkere bussen for godt. Aldersgrensen i yrkestransportloven gir ham i praksis yrkesforbud.Aldersdiskriminering. – Dette må være et typisk eksempel på aldersdiskriminering. Jeg skjønner ikke hvorfor myndighetene ikke kan vurdere hvert tilfelle for seg, fremfor å skjære alle 70-åringer over én kam, sier han til seniorpolitikk.no. Han er andregenerasjonseier av Frolandsruta som driver rute- og skolekjøring i Froland i Aust-Agder. Selskapet ble stiftet i 1927 av faren. Selskapet har aldri vært involvert i noen alvorlig ulykke eller forårsaket personskade og drives i dag av sønnen Frode.Særbestemmelser.Oland har liten forståelse for at Norge har innført særbestemmelser for yrkessjåfører. – Jeg kan ikke skjønne at danske eller tyske sjåfører over 70 skal være mer skikket enn norske på samme alder. Ikkje en gang en minibuss med passasjerer har jeg lov til å kjøre etter fylte 70, påpeker han. – Det er paradoksalt at en lov forbyr en frisk 70-åring med et halvt hundre års erfaring å kjøre minibuss på korte lokalstrekninger, samtidig som den tillater uerfarne 18-åringer med seks ukers sjåførtrening å kjøre vogntog opptil 50 tonn alene på norske vinterveier.Falsk trygghet.– Taler ikke svekket helse for at 70-åringer bør avstå fra persontransport? – Det er naturlig at helsen må sjekkes oftere på folk som er godt voksne. Men en 50-åring kan ha dårligere helse enn en som er 20 år eldre. Poenget er at det må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Dagens regelverk gir falsk trygghet, sier han. Han mener eldres erfaring med å vurdere veibane og føreforhold i mange tilfeller gjør dem til mer pålitelige sjåfører enn yngre med mindre erfaring.