Aldersmangfold

R-ordet vi ikke nevner

R for retirement på engelsk, eller oversatt til norsk: P for pensjonering eller A for avgang? I en fersk rapport fra det britiske konsulentselskapet talentsmoothie.com benyttes termen R-ordet om det ordet verken arbeidsgivere eller arbeidstakere liker å snakke sammen om.

Av Tora Herud, 11. juli 2013

Hva er karriereplanen din ? (Ill. foto Siv-Elin Nærø)

Hva er karriereplanen din ? (Ill. foto Siv-Elin Nærø)

Bakgrunnen for forskningen er at gjennomsnittsalderen i vestlige land øker, noe som vil få konsekvenser for arbeidslivet. I dag er gjennomsnittsalderen for hele verdens befolkning 28 år, i 2050 vil den være 38 år. Samtidig vil den i Europa være 47 år, i Kina 45 år, og i Nord Amerika og Asia vil den være 41 år, ifølge rapporten talentsmoothie.com «the ageing workforce – what’s your strategy?» Der stilles følgende spørsmål til arbeidsgivere:I Storbritannia vil etterspørselen etter utdannede, dyktige fagfolk være større enn tilgangen allerede om sju år, fra 2020. Har du tenkt på hvor dine slike framtidige fagfolk vil komme fra?Den aldrende befolkningen ønsker å jobbe lenger og har rett til å jobbe lenger. Har du vurdert konsekvensen av dette når det gjelder dyktige fagfolk og ledelse i egen organisasjon?Eldre arbeidstakere er den viktigste kilden til arbeidskraft – vår skjulte talent-pool. Er du rustet til å rekruttere og beholde dem?Det er påvist forretningsmessige fordeler ved å ansette eldre arbeidstakere. Har du tenkt på hvordan dette er hos dere?Det er fornuftig å ha en god generasjons-sammensetning, som styrker mangfoldet og speiler kundebasen. Kjenner du generasjons-sammensetningen i egen virksomhet?Fem generasjoner på jobbtalentsmoothie kontaktet arbeidsgivere og eldre arbeidstakere for å få et inntrykk av de eldre arbeidstakerne ønsker fra jobben, og hva virksomheter kan gjøre for å engasjere og motivere dem. De ville også finne ut om virksomhetene så på eldre arbeidstakere som en mulighet eller et problem. Hensikten med rapporten er å skape bevissthet om de demografiske endringene.Høsten 2011 startet britene en gradvis heving av standardisert pensjonsalder til 65 år for begge kjønn i 2018 og en langsiktig økning til 68 år. Bedre helse og bedre ernæring fører dessuten til at folk lever lenger og ønsker å jobbe lenger. Antallet arbeidende pensjonister i Storbritannia har økt fra 753.000 i 1993 til 1.4 millioner i 2011, av i alt 61 millioner innbyggere. Dette gir, ifølge konsulentselskapet, grunnlag for en ny karrierestige.De eldste i Generasjon Z fyller 18 år nå og står på spranget over til arbeidslivet. Og dersom Baby Boomerne fortsetter lenger i jobb, snakker vi snart om fem generasjoner i arbeid, ifølge rapporten.Baby Boomerne – født mellom 1945 og 1964Generasjon X – født mellom 1965 og 1979Generasjon Y – født mellom 1980 og 1995Generasjon Z – født i 1996 eller senereMen vi snakker ikke om detArbeidsgivere og arbeidstakere bruker ikke begrep som «ny karriere» om det å fortsette i arbeidslivet, de snakker oftere om når noen skal gå av. Dersom samtalene våre heller dreide seg om utvidet karriere mer enn pensjonsalder, ville ikke det gjøre folk mentalt bedre rustet til å være åpne om hva de egentlig ønsker?Og hvordan skape et arbeidsmiljø som gjør det mulig å hente ut det beste fra alle fem generasjonene i fremtiden?Utdraget fra rapporten som seniorpolitikk.no har sett på, beskriver også hvordan en vinn-vinn-situasjon kan skapes.Arbeidsstokken eldes, og mange eldre arbeidstakere ønsker ikke å pensjonere seg. Det er dessuten lønnsomt for dem å fortsette. Derfor er det viktig for både arbeidsgiver og arbeidstaker å finne ut hva som må til for at den enkelte skal ha engasjement for – og glede av jobben. Og for arbeidsgiver er det viktig å bruke riktig strategi for å håndtere den enkelte baby-boomer på en positiv og produktiv måte.