Revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen styrker voksenopplæringen

Flere bedrifter kan få tilskudd til opplæring i lesing, skriving, regning og data for sine ansatte. Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett foreslått ytterligere 20 millioner kroner til voksenopplæring, ifølge vox.no

Av seniorpolitikk, 15. mai 2009

Det er i hovedsak voksne med lav utdanning som får glede av pengene. Tilskuddene fordeles gjennom Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Tilskuddet skal bidra til økt omstillingsevne og hindre utstøting fra arbeidslivet.- Arbeidstakere med lav basiskompetanse er spesielt utsatt i nedgangstider, sa Torbjørn Bergane på vox nettsider i februar. Høyt utdannede har lettere for å melde seg på kurs enn lavt utdannede. Svake leseferdigheter Alder og helse er de to viktigste årsakene til utstøting fra arbeidslivet, ifølge vox. En tredje årsake til utstøting er svake leseferdigheter. 430.000 voksne i Norge mangler grunnleggende ferdigheter i lesing og tallforståelse. 27 prosent av den norske befolkningen behersker ikke data.