Svenske framtidsbilder

Reinfeldt vil ha flere 70-åringer i arbeidslivet

- Svenskene skal kunne arbeide helt til 75-årsalderen. De burde få bedre muligheter til å få studielån, og de skal oppmuntres til å bytte yrke og karriere. Det sier Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt til Dagens Nyheter i dag.

Av Mats Ahlsen, Stockholm, 7. februar 2012

Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt. (Foto Scanpix)

Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt. (Foto Scanpix)

Avisen har dette som hovedoppslag, og det skjer samme dag som regjeringen har invitert til framtidsseminar om seniorers muligheter på arbeidsmarkedet. I morgen og torsdag møtes statsministrene fra de nordiske og baltiske landene, samt Storbritannia, i Stockholm for å diskutere det samme.At Reinfeldt er så tydelig i sin visjon er selvfølgelig ikke bare tilfeldig. Han er partileder for det største borgerlige regjeringspartiet, Moderaterne (Høyre), og han vil markere sin tydelige vilje. Og tydelig er han. Dagens Nyheter spør om det er nødvendig for svenskene å jobbe etter 65-årsalderen.- Ja, det er helt nødvendig fordi pensjonssystemer ikke er trolldom. Systemene bygger på menneskers arbeid. Er menneskene forberedt på å få lavere pensjoner i framtiden? Jeg tror ikke det, svarer Frerik Reinfeldt.- Må gjette om pensjoneringPå regjeringens framtidsseminar er mange fornøyde og glade over statsministerens utspill. Aldri tidligere har så mange interesserte vært samlet for å snakke om arbeidslivet for seniorer. Et hundretalls journalister, fagforbundsmennesker og sakkyndige lytter til diskusjonene.- Jeg holder med Reinfeldt. Det er gammelmodig å tro at vi må slutte å jobbe når vi er 65 år, sier Kerstin Brunnberg, leder av Statens Kulturråd og tidligere toppsjef i Sveriges Radio. Hun er selv en av dem som har fortsatt å jobbe etter pensjonering.Den svenske regjeringen satte i fjor i gang en pensjonsaldersutredning. Ingemar Eriksson er ansvarlig for utredningen, som først ut på våren presenterer deler av sitt arbeid.- Samfunnet må helt enkelt få ut flere arbeidstimer av folket for å få pengene til å strekke til. Selv om det er bra for privatøkonomien å fortsette i arbeid etter pensjonering, så fins det bildet i mange svenskers hode, at det er ved 65-år man slutter å jobbe og pensjonerer seg. Akkurat nå sitter våre medarbeidere og forsøker å forstå hvordan pensjonsreglene fungerer. Vi prøver å gjøre det, men jeg er ikke helt sikker på om vi har forstått allting ennå, sier Ingemar Eriksson. De ulike pensjonsløsningene som fins, er nesten umulige for en vanlig svenske å forstå.- Det er slik at mange eldre helt enkelt må gjette seg til når det er best å pensjonere seg. De ser på vennene sine og gjør som dem, sier han.Sverige har ingen fastsatt pensjonsalder. Den varierer mellom 61 og 67 år. I gjennomsnitt går svenskene av med pensjon ved 64,3 års alder.Sverige i 2030 og 2050Problemene for framtiden er velkjent og ikke mulig å overse. I 2030 kommer Sverige til å ha 10 millioner innbyggere, og kostnadene for Sveriges eldre vil være høyere enn for de unge. Kostnadene til pensjoner, pleie og omsorg vil øke kraftig. De yngre bruker lengre og lengre tid på å studere og kommer senere ut i arbeidslivet.- Systemet kommer til å bryte sammen. Dog, i Norden har vi en stor fordel av et høyt utdanningsnivå, og det viser seg å lede til at viljen til å jobbe blir høyere, sier Joakim Palme, professor i statsvitenskap ved Uppsala Universitet.Statistikken taler et tydelig språk, akkurat som den gjør i Norge og i store deler av verden. Lena Lundkvist ved Statistiska centralbyrån (SCB), viser de svenske tallene og prognosene. I 2050 kommer Sverige til å ha 2,6 millioner seniorer. Det er hver fjerde svenske. For å få pengene til å rekke til pensjoner og helsestell, rekker det ikke å øke innvandringen eller å øke antall barnefødsler. Å se til at svenskene dør tidligere er det heller ingen som i sine villeste fantasier ville foreslå.Å få flere mennesker til å jobbe, er altså den eneste løsningen. Det virker det som om alle er enige om.- Men det er både et sosialt og et politisk problem. Vi må sørge for at de som er syke og ikke kan arbeide, får hjelp og støtte. Det fins også en forskjell når det gjelder kvinner, som vi må gjøre noe med. Det er for eksempel kvinnene som har flest sykmeldinger, sier Joakim Palme.Flere eldre må fortsette i arbeidLenge før pensjonsutredningen er klar begynner den svenske oppskriften på løsning å ta form. Ikke minst når vi hører på statsminister Reinfeldt. Flere eldre må arbeide og betale skatt, det må være økonomisk lønnsomt å jobbe etter 67-årsalderen, seniorer bør få bedre mulighet til videreutdanning, arbeidsmiljøet må bli bedre, forsikringssystemet bør endres etc. Ennå er det ingen som har et svar på det vanskeligste spørsmålet: Hvordan skal vi overbevise svenskene om at det er bra, utviklende og gunstig å måtte jobbe etter pensjonering? Svenskene har riktignok forstått at de må jobbe lengre, men det betyr ikke at de virkelig vil det og gjør det.Eller som Kerstin Brunnberg i Kulturrådet sier:- Jeg har lenge forsøkt å overbevise mennesker om att et av de viktigste spørsmålene ungdom må engasjere seg i, er hvordan samfunnet skal håndtere pensjoner i framtiden. Men jeg har mislyktes i å nå fram det budskapet.