Årets seniorprofil 2017

Rektor: – Lærerne er viktige rollemodeller for andre

- Det er fantastisk og veldig gøy at to av våre lærere blir kåret til Årets seniorprofil. Det er gøy for dem spesielt, men også for skolen og lærerstanden generelt, sier Morten Rondan, rektor ved Bekkestua

Av Tora Herud, 12. januar 2018

Rektor på Bekkestua skole

Rektor på Bekkestua skole

Engelsklærerne Linda Marie Haven (66) og Christine Wyller (59) mottar prisen i dag.

Morten Rondan mener lærere som står lenge i jobb, er viktige.

– Prisvinnerne er dyktige lærere som kan fornye seg. Vi har flere seniorer i arbeid her, men jeg skal ikke skryte av at det er på grunn av noe jeg gjør. Jeg er opptatt av at alle som jobber for meg skal behandles ulikt og bli møtt individuelt.

Noen justeringer kan gjøres på timeplaner, for fag, eller med redusert leseplikt. Alle over 60 år i staten har en ekstra ferieuke, i tillegg kommer en lokal ekstra ferieuke, sier Morten Rondan, som har vært rektor på denne skolen i to år. Skolen har i hans tid ikke hadde problemer med å rekruttere gode lærere.

– Med ny lærernorm skal det rekrutteres flere lærere på mange skoler samtidig, og det kan nok gjøre det litt vanskeligere. Derfor er det viktig å beholde de gode lærerne vi har, sier han og forteller om en pensjonert 71-åring som er kommet tilbake til skolen og jobber på pensjonistvilkår. Det vil si 196 kroner i timen i tillegg til pensjonen.

Mer undervisning foregår digitalt

I Bærum kommune får alle barn nettbrett når de begynner i første klasse på skolen.

– Lærerne må lære seg å bruke disse verktøyene i undervisningen, og som gir mulighet for rask kommunikasjon mellom elever og lærere. Tanken er effektivisering og å redefinere og lære på nye måter. Det er fantastisk med disse to lærerne som bare hoppet i det, sier han.

Rondan mener ansvaret for at lærere utvikler seg og bygger på kompetansen sin ligger hos begge, både den enkelte lærer og dennes leder.

– Avdelingsleder og jeg legger til rette, men medarbeiderne må også ta initiativ, sier han.