5 spørsmål om seniorpolitikk

riktig ressurs på rett sted

Når samfunnet utdanner 1.000 sykepleiere får arbeidslivet bare 500 årsverk igjen. - Min oppfordring til sykepleiere 50+ er at de søker fulle stillinger, til arbeidsgivere at de lyser ut fulle stillinger, og at de bruker argumentet om at da får pasienten bedre behandling, sier forbundsleder i NSF, Eli Gunhild By.

Av Tora Herud, 22. mai 2013

Eli Gunhild By. (Foto NSF)

Eli Gunhild By. (Foto NSF)

– Partene i arbeidslivet har en avtale om å jobbe sammen for at fulltid skal være det vanlige. Hva må gjøres for å få det til?- Vi har noen uutnyttede ressurser. Det er derfor viktig å finne samsvaret mellom pasi