5 spørsmål om seniorpolitikk

– Særaldersgrenser, en vanskelig sak

- Jeg venter at regjeringen setter i gang arbeidet som ble bestemt for noen år siden, om at partene går gjennom alle særaldersgrensene, sier Tore Eugen Kvalheim (52).

Av Tora Herud, 5. mars 2012

YS-leder og nestleder i SSPs styre

YS-leder og nestleder i SSPs styre

Hvor fornøyd er du med pensjonsreformen?- Jeg er fornøyd med at vi har brukt trepartssamarbeidet til å få på plass en pensjonsreform. Jeg er opptatt av at det er flere innelåsningseffekter som vi må få gjort noe med. Gjensidigedommen fra i fjor viser at det er et sprik mellom den politiske målsettingen og gjeldende rett.Saken handlet om en medarbeider som ønsket å fortsette i arbeid etter fylte 67 år. Virksomheten hadde en intern øvre aldersgrense på 67 år, og retten slo fast at denne gjaldt fordi den var allment kjent for- og omfattet alle de ansatte.Er det rimelig at særaldergrensene er fem år lavere i en del tradisjonelle mannsyrker (som i Forsvaret og Politiet) enn i tradisjonelle kvinneyrker (som på sykehus og sykehjem)?- Særaldersgrensene er en vanskelig sak for fagbevegelsen. De ble fastsatt i en tid da disse kom mange ansatte i mannsdominerte yrker til gode. Jeg venter at regjeringen setter i gang arbeidet som ble bestemt for noen år siden, om at partene skal gå gjennom alle særaldersgrensene. De må se på risiko i stillingene og vurdere medisinske krav. Gjennom dette arbeidet må aldersgrensene tilpasses dagens virkelighet. Det er et paradoks at mange kvinneyrker har en mye høyere pensjonsalder enn den reelle avgangsalderen.Bør 67-åringer som har utsatt uttak av alderspensjon på grunn av manglende opptjening, få dagpenger dersom de blir ledige? – Generelt sett skulle jeg ønske at det var mulig, men jeg ser at dette er vanskelig etter fylte 67 år.Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm sa ved åpningen av Året for aktiv aldring og solidaritet mellom generasjonene at hun ønsker å beholde 70-årsgrensen. Hva tenker du om det?- YS mente det var unødvendig å ha en fast øvre aldersgrense på 70 år i det nye pensjonssystemet, når opptjening av pensjon kan skje til 75 år.Hvilket seniorpolitisk spørsmål tror du vi er mest opptatt av i 2030?- Det er flott om vi i 2030 har kommet dit at vi ikke behøver å være opptatt av seniorpolitiske virkemidler. Jeg tror fleksibiliteten til både å kunne jobbe og å ta ut pensjon samtidig, har blitt større. Og jeg tror at arbeidsgiverne har tilpasset seg og ivaretar fleksibiliteten, fordi de har behov for arbeidskraften. Men noen vil fortsatt tre tilbake tidlig og kanskje leve resten av livet i Syden eller realisere drømmer de har hatt gjennom et langt arbeidsliv.