Økonomi

Særlig Vestlandet som er rammet

- Veksten i BNP har vært på 1,5 prosent, mens oljeinvesteringene har falt med 15 prosent, noe som er mye. Lav oljepris stimulerer imidlertid verdensøkonomien ganske mye, sa LO-økonom Knut Thonstad på LOs presseseminar i forkant av revidert nasjonalbudsjet

Av Tora herud, 8. mai 2015

LO-økonomene: Eystein Gjelsvik

LO-økonomene: Eystein Gjelsvik

Thonstad sier at det særlig er Vestlandet som er rammet.- Boligprisene har for eksempel vokst med 11 prosent i Oslo og Akershus, men bare 2 prosent i Rogaland. sier Thonstad. Han mener investeringene i oljerelatert næring har vært på et overdrevent høyt nivå, nå er det en nedtur før det vil ta seg opp igjen, om enn ikke til like så store høyder som det var.- Produksjonen av olje de neste 20 årene vil ligge over dagens nivå, sier han.Ledigheten på vei oppLO-økonom Liv Sannes sa at ledigheten knyttet til oljerelatert virksomhet, er tydelig på vei opp.- Det har vært en god vekst i sysselsettingsraten etter 2010, men nå flater den ut. Ledigheten øker blant arbeidsinnvandrere, som dem fra øst-Europa, og blant unge og personer med innvandrerbakgrunn eller med lav utdanning. De søker jobber i det samme arbeidsmarkedet, sier hun. Sannes mener det er grunn til å bekymre seg mer om alle dem som ikke fullfører videregående utdanning.Økning for de eldste- Det er imidlertid en økning i sysselsettingsraten for de eldste på arbeidsmarkedet. Den positive utviklingen fra 2010 har fortsatt for seniorene. Men ledigheten øker mer i prosent blant seniorene. Arbeidsinnvandringen har ført til større konkurranse, men det rammer særlig unge, sier Liv Sannes.Hun frykter at endringene av arbeidsmiljøloven fører til at det sies opp flere enn nødvendig.- Da kan de hyres inn som midlertidig ansatte senere, sier hunFlere unge uføreØkningen i antall uføre er også størst blant de eldste unge. Nav har registrert 40.000 under 30 år med nedsatt arbeidsevne. I tillegg har 12.000 unge vært ledige i mer enn 8 uker. 70.000 unge er ikke registrert verken som arbeidssøkere eller under utdanning. – Tre av fire med nedsatt arbeidsevne har ikke fullført utdanning og sliter med å komme seg ut i jobb. Det er det kjempeviktig å gjøre noe med, sier hun.