Synliggjør eldres ressurser og utviklingsmuligheter i arbeidslivet.

Innvandrere og pensjon

Særskilte ordninger sikrer pensjon til innvandrere og flyktninger

Både botid i Norge og i hvor mange år innvandrere har jobbet her, kan ha betydning for hvor mye den enkelte får i pensjon. Fredrik Haugen i Actecan skriver om hva som gjelder de ulike gruppene innvandrere og flyktninger.

Av Tora Herud, 03.01.2018 08:22

Særskilte ordninger sikrer pensjon til innvandrere og flyktninger
Fredrik Haugen i Actecan. (Foto Olav Urdahl)

Det kreves minst 40 års botid i Norge ved 67 år for å ha rett til en uavkortet alderspensjon fra folketrygden. Mange innvandrere til Norge vil ikke ha mulighet til å få så lang botid fordi de kom til landet i for høy alder. Disse gruppene er derfor sikret en pensjon å leve av gjennom to særskilte ordninger, skriver Fredrik Haugen her i artikkelen Alderspensjon til innvandrere.