Seniorpolitikk

Samarbeid om seniorpolitikk i finansnæringen

Senter for seniorpolitikk (SSP), Finans Norge og Finansforbundet samarbeider i vår om prosjektet «Seniorpolitikk i finansnæringen».

Av Tora Herud, 13. mars 2017

Seniorrådgiver i SSP

Seniorrådgiver i SSP

– Vi skal kartlegge situasjonen for seniorer (55+) i finansnæringen. Det vil si å beskrive antall seniorer og pensjoneringsatferd, som gjennomsnittsalder for når folk går av med pensjon. I tillegg vil vi gjerne høre hvilke v