CV-systemer på nett

Samordning rett rundt hjørnet

Innen årsskiftet, kanskje før, skal vi få slippe å taste inn den samme CV-en gang på gang – på gang når vi søker ny jobb. Det startet med et hjertesukk på nett. Staten fanget det opp og fikk bransjen selv på banen. Den tok ansvar.

Av Astri Vannebo, 28. oktober 2010

- Unikt i verdenssammenheng

- Unikt i verdenssammenheng

Leserinnlegget ble publisert i Aftenposten tidligere i år. En frustrert arbeidssøker var lei av møysommelig å måtte taste inn CV-en sin på nytt og på nytt, avhengig av hvilket system eller byrå som ble benyttet av hans potensielle nye arbeidsgivere. Innlegget ble fanget opp av noen handlingens medarbeidere i Fornyings-, arbeids- og kirkedepartementet (FAD).- Vi leste om dette, tok kontakt med noen aktører og inviterte til et uformelt møte her hos oss, forteller Kaia Falck-Ytter, førstekonsulent i FAD. Hvilke muligheter fantes det for å utvikle en ny felles CV-standard, som alle kunne ta i bruk? Samarbeid om ny ordningBransjens folk responderte positivt på utspillet, og etter ytterligere et par møter med FAD, har bransjen selv kjørt prosjektet med samordning. Konkurrenter og kolleger i rekrutteringsbransjen har jobbet målrettet med å finne håndterbare løsninger.- Vi er blitt holdt orientert, men er for øvrig ikke involvert i prosjektet, og det er bransjen selv som vil forvalte dette videre, sier Kaia Falck-Ytter. I departementet er hun vant med mer langsiktige prosesser. Dette har derimot gått ganske så kvikt.- Ja, det har vært moro å være med på å sparke i gang noe som så åpenbart synes å gi raske resultater, sier hun fornøyd. Aktører som har deltatt i prosessen, er fra organisasjoner som WebCruiter, Easycruiter, FINN, NAV, StepStone, JobbNorge og HR Manager. Blant de drivende kreftene i prosessene, finner vi salgs- og markedsdirektør i WebCruiter AS, Erik Spade. – Unikt i verdenssammenheng- Betyr samordningen også at systemene blir helt like? Og i så fall; hva gjør dette med konkurranseforholdene for de ulike aktørene innenfor bransjen?- Dette innebærer ikke at aktørene må endre sine egne systemer. Det betyr bare at når en kandidat har lagt seg inn ett sted, kan vedkommende lagre dette hjemme på egen PC eller mac. Og om en skulle ha behov for å legge seg inn hos en annen aktør, kan en laste opp sin opprinnelige CV og redigere denne inn i den nye aktuelle CV-en, forteller Erik Spade, og beskriver denne nyvinningen, ennå på trappene, som noe helt unikt i verdenssammenheng. At bransjene går sammen på denne måten er ganske enestående.- Én ting er at det vil oppleves som positivt for den enkelte kandidat. Men i tillegg har saken sine samfunnsøkonomiske sider. Det vil ikke være få timeverk, ukesverk og årsverk som vil kunne spares inn når vi får dette på plass, sier han til seniorpolitikk.no