Karriereveiledning

Samtalepartner for voksne som søker jobb

- Vi hjelper voksne å synliggjøre hva de har gjort tidligere og hva de har lyktes med, sier Finn Magne Spjelkavik (63), leder i Karriere Troms. En av dem er Solveig Worum.

Av Tora Herud, 22. mars 2018

Finn Magne Spjelkavik og Solveig Worum. (Foto Tora Herud)

Finn Magne Spjelkavik og Solveig Worum. (Foto Tora Herud)

Karriere Troms har eksistert siden 2010. Når Hedmark i disse dager som nest siste fylke får et karrieresenter, gjenstår bare Oslo. Sentrene har litt ulik driftsform fra fylke til fylke.

– Karriere Troms drives som et partnerskap mellom Troms fylkeskommune, Nav Troms og Tromsø kommune, men driften finansieres med penger via Kompetanse Norge og anbud på karriereveiledning for nyankomne flyktninger i Tromsø kommune, sier Spjelkavik.

Karriere i et livslangt perspektiv

Tilbudet om karriereveiledning er gratis for alle voksne etter fylte 19 år. I 2017 hadde Karriere Troms 485 bestillinger og 405 personer som møtte opp. Av disse var 31 personer over 50 år. Sett under ett er 8 prosent av dem som bruker karrieresentrene i denne aldersgruppen.

– Tilbudet er for dårlig kjent, og vi er få veiledere i et så stort fylke som Troms. Det ene er de som kommer og søker veiledning. Det andre er bedriftene. Klarer bedriftene å tenke litt utenfor boksen når det gjelder å ansette eldre arbeidstakere? Klarer de å tenke på å ansette noen med litt annen erfaring? sier han.

Finn Magne Spjelkavik er utdannet lærer og har tidligere blant annet jobbet med Ungt Entreprenørskap og i NHO.

De som kommer til Karriere Troms, kan få inntil 3 timer veiledning og det er gratis.

– Vi hjelper dem å synliggjøre hva de har gjort tidligere og hva de har lyktes med. Det er særlig viktig når vi veileder folk med mindre utdanning, å få fram både den uformelle og den formelle utdanningen den enkelte har. Hva slags type er vedkommende, er det en ledertype? Hvor mange som Karriere Troms lykkes med har vi ingen tall for, men det gjennomføres bruker- og utbytteundersøkelser på landsbasis som sier noe om hvordan veisøkerne opplever møtet med karrieresentrene og om veiledningen har hatt betydning for endringer i jobbsituasjonen, sier Spjelkavik.

Nytt regionkontor i Tromsø

Troms og Finnmark skal slås sammen til et fylke. Det ser han på som en utfordring, men som han tror karrieresentrene vil klare fint.

Nylig åpnet Kompetanse Norge, som utvikler og koordinerer karriereveiledningsfeltet i Norge, sitt nye regionskontor i Tromsø. Etableringen av et «Nasjonalt kraftsentrum for karriereveiledning» er i tråd med regjeringens distriktspolitikk og skjer i tett samarbeid med det nye Utdanningsdirektoratet og utdanning.no, som allerede ligger i Tromsø. Regionskontoret skal blant annet utvikle et digitalt tilbud om karriereveiledning.

– Vi må utdanne oss hele livet, sa Jan Tore Sanner.

Et kvalitetsrammeverk for hele landet

Karriereskifte

Solveig Worum trodde først at ny jobb var lett å få.

– Eldre arbeidstakere kan være en ressurs, mange er mer rolig og reflektert, tryggere. Det er viktig å få rom til å tenke kreativt, sier hun, som jakter på ny jobb i Tromsø. Solveig Worum hadde jobbet mange år i reklamebransjen i Oslo da hun kom til Tromsø som 30-åring.

– Jeg begynte i ny jobb som leder av sentrumsforeningen, å skape aktivitet i sentrum av byen. Senere var jeg med på å bygge opp et nytt kjøpesenter. 16 år, åtte konsernsjefer og noen omorganiseringer senere, ville jeg gjøre noe annet. Jeg valgte å slutte, og trodde jeg var såpass profilert at det skulle bli lett å få en ny jobb. Etter 16 år med personalansvar, ønsket jeg meg en jobb uten, sier hun.

Trengte en sparringspartner

Men å finne ny jobb var ikke så lett som hun hadde trodd. Så for to år siden tok hun kontakt med Karriere Troms.

– Karriere Troms hjalp meg som sparringspartner med å finne ut hvem jeg er, hva jeg vil, hva jeg kan og hva jeg kan tenke meg å bruke dette til. Og når jeg søker en jobb eller skal på et jobbintervju, har jeg mulighet til å drøfte om stillingen passer til meg.

Det førte til at jeg fikk jobb som forskningstekniker i Tromsø-undersøkelsen, et prosjekt, der jobben min var å kartlegge helsen til tromsøværinger, sier Solveig Worum, som trivdes med de nye arbeidsoppgavene. Hun har ingen helsefagutdanning, men ville jobbe med mennesker.

– Så fikk jeg to syke slektninger og valgte å avslutte jobben i prosjektet for å ta meg av dem den siste tiden deres. Deretter så jeg meg om etter ny jobb, men for et og et halvt år siden ble jeg kreftsyk, sier hun. Fordi hun også opplevde mye positivt i perioden med kreft, opprettet hun bloggen «Solveig-Worum.no» der hun oppnådde 100.000 besøkende.

Tilbake til Karriere Troms

Sist høst tok hun på nytt kontakt med Karriere Troms, der hun har drodlet om mulighetene og kunnet snakke om jobber hun har søkt.

– Siden jeg var over 50 år og hadde vært syk, var mulighetene på arbeidsmarkedet færre, sier Solveig Worum.

– Nå har jeg et hull i CV-en på to år, det gjør det litt vanskeligere, dog ikke umulig. Jeg tror dessverre mange ledere ser etter noen med samme bakgrunn som seg selv – og en master. Det har ikke jeg, men vi som er litt eldre, kan andre ting og har vært ute en vinternatt før.

Fordi jeg har vært syk, får jeg også hjelp av Nav og Tromsprodukt. Så nå er jeg i en fase der jeg skal ut i jobb. Det er fint å få prøvd bedrifter på den måten. Jeg tror på engasjement og at du virkelig brenner for det du skal gjøre, sier hun.

Her finner du link til karrieresenterne