Pensjoneringsalderen

Sank etter noen år med økning

Den forventede pensjoneringsalderen blant dem som er fylt 50 år, sank i 2009 med 0,3 år til 63,7 år.- Med finanskrise og økende arbeidsledighet måtte vi jo forvente at dette også ville gå ut over seniorene, sier direktør Åsmund Lunde i SSP.

Av Tora Herud, 11. mai 2010

Åsmund Lunde. (Foto TH)

Åsmund Lunde. (Foto TH)

Delmål 3 i den forrige avtalen om inkluderende arbeidsliv – IA-avtalen, var å øke den reelle pensjoneringsalderen med et halvt år fra 2001 til 2009.  Dette målet ble som det eneste, oppnådd i 2008. Tallene for 2009 viser ifølge NAV, Arbeid og velferd nr. 2010 i dag, en tilbakegang.Vanskelig i noen bransjer- Finanskrisen har vært tøff for enkelte bransjer, som bygningsbransjen og for industri som selger til utlandet. Ved nedbemanning må vi regne med at også seniorene blir berørt, sier Lunde.NOVA-rapporten ”Eldres posisjon i arbeidslivet ved konjunkturomslag”, også den offentliggjort i dag, viser at finanskrisen rammet privat sektor hardest og at det er der vi i størst grad ser at den positive utviklingen har stagnert.Les også: Positiv utvikling har stagnert- Ble eldre arbeidstakere rammet hardere av krisen enn andre?- I det store vil jeg si nei, men i de mest utsatte bransjene som jeg allerede har nevnt, og kanskje i mediebedriftene, kan det ha skjedd. Men jeg har ikke noe belegg for å si det, sier han.Veidekke lærte av forrige krise- Et rådende syn i nedbemanningssituasjoner er at de som har mulighet for å gå av med pensjon og slik er sikret økonomisk, gjør det. Men det er dessverre kortsiktig tenkning, både for den enkelte og for virksomhetene. Når tidene snur og behovet for folk øker, og det vet vi med sikkerhet at kommer til å skje i svært mange bransjer, skal det mye til for at en som har pensjonert seg, kommer tilbake i jobb.- En virksomhet som har uttrykt at de gjorde denne feilen ved forrige krise, er Veidekke. Den erkjennelsen ser jeg på som et godt tegn, sier Åsmund Lunde.