Seniorer om seniorer

Sats på god Aldring i arbeidslivet

Reidar J. Mykletun (70), professor emeritus, Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen i Stavanger og professor 2 ved Høgskolen i Molde. Han er nummer tre i vår serie videoforedrag «Seniorer om seniorer».

Av Tora Herud, 8. september 2016

Reidar J. Mykletun var tidlig ute med å snakke om ledelse i seniorpolitikken. (Foto Dag W. Grundseth)

Reidar J. Mykletun var tidlig ute med å snakke om ledelse i seniorpolitikken. (Foto Dag W. Grundseth)

– Det er godt for mennesket å arbeide, samfunnet trenger arbeidskraften og arbeidsplassene har behov for seniorenes kompetanse. Det er viktig å satse på god aldring i arbeidslivet, sier Mykletun.Han er sentral i forskningen om seniorpoli

Fakta

Seniorer med høy kompetanse og lang erfaring fra seniorpolitisk arbeid foredrar om ulike temaer på dette fagfeltet.