Bemanning

Satser fortsatt på seniorer

- Enheten Manpower Senior er ikke avviklet slik medieforsker Ivar Andenæs skriver, sier Ragnhild Molstad, som er produktsjef for enheten. Andenæs baserer sin undersøkelse på avisartikler fra medieovervåkningsbyrået Cision (nå Infopaq).

Av Tora Herud, 27. mai 2009

Dagens Næringsliv omtalte bemanningsbyråenes satsing på seniorer 21. november i fjor under tittelen ”Svikt i seniorsatsing”.- Våre ambisjoner er knyttet til de økonomiske ambisjonene, og i likhet med de andre bemanningsbyråene har også vi vært nød til å redusere disse. Men vi har absolutt ikke lagt ned vår satsing på seniorer, sier Ragnhild Molstad.  Beklager misforståelsen  Forsker Ivar Andenæs beklager misforståelsen som åpenbart har skjedd og er glad for at Manpower ikke har gitt opp sitt seniorarbeid. Han mener imidlertid at artikkelen i Dagens Næringsliv, som han bygger sin omtale på, må forstås dit hen at den spesielle satsingen på seniorer skulle avvikles. I artikkelen, som bygger på et intervju med produktsjef Ragnhild Molstad, framgår det blant annet at Manpower har endret strategi: I stedet for å samle seniorer i et eget selskap, skal ansvaret for seniorrekrutteringen nå inngå i kundekontaktenes ordinære arbeid.  Selger kunnskap og erfaring  Det siste året har Manpower gjennomført opplæring og seniortrening for alle sine ansatte i hele Norge. – Det går på hvordan man intervjuer seniorer, og hvordan selge kompetente seniorer til Manpowers kunder. Vi formidler seniorer med høy arbeidsmoral, som er stabile, lojale og har mye arbeidsglede, sier hun.  Seniorer rammes ikke hardere  Manpower regner sine medarbeidere for seniorer etter fylte 55 år. – Med finanskrisen har antall utleide medarbeidere gått ned for alle bemanningsselskapene. Men seniorene er ikke hardere rammet enn andre aldersgrupper, sier Ragnhild Molstad.