Entreprenørskap

Satser på 55pluss-entreprenørene

- Norrbotten har en enorm demografisk utfordring. Flere eldre går i pensjon her enn i resten av landet. Færre innvandrere kommerhit og færre blir. Fødselstallene er lavere enn i resten av Sverige, sier Ewa Hedkvist Petersen – og gjør noe med det.

Av Tora Herud, 3. april 2012

Linda Hällerstrand

Linda Hällerstrand

I 2025 kan Norrbotten komme til å mangle 19.000 arbeidstakere. Derfor inviterte Best Agers og og EntreprenørCentrum til inspirasjonsdagen “Entreprenører 55+” i Luleå i midten av februar. På inspirasjonsdagen sto temaer som “Trender i foretak”, “Startprosessen” og “Mentorordninger” på programmet. – Dagen ble en stor begivenhet, sier Linda Hällerstrand i EntreprenørCentrum. Målet var nemlig å få kontakt med minst 20 personer, men det kom hele 58 som ville lære mer om å starte egen virksomhet. Nå inviterer hun alle som ønsker det til individuelle samtaler for å finne ut mer om hva den enkelte ønsker av hjelp. Det videre arbeidet – Entreprenør 55+ er et pilotprosjekt, og nå har vi testet interressen. Neste skritt er å holde en work shop for veilederne i Entreprenør Centrum og å arrangere en serie på fire seminarer á tre timer i Övertorneå, som et delprosjekt, sier Ewa Hedkvist Petersen. Hun er prosjektleder for Best Agers på vegne av Norrbottens Läns Landsting. Övertorneå er en kommune med 4.800 innbyggere. Kerstin Sipola i Entreprenør Centrum er ansvarlig for seminarrekken ”Hva skal du gjøre resten av ditt liv? Start noe eget!” Seminarene er ment for alle personer 50+ i Övertorneå som vil utvikle en forretningsidé. “Det er viktig for samfunnet å ta vare på alle arbeidsressurser som finnes for å stå imot den framtidige mangelen på arbeidskraft. Seminarene skal gi mulighet for å ta bedre beslutninger for å starte noe eget, fundere over over forretningsideer, få kunnskaper om hva det innebærer å starte opp noe, samt lage forslag til tids- og aktivitetsplan ”, skriver Sipola om målet med seminarene. Allerede nå opplever kommunen mangel på arbeidskraft, blant annet i helsevesenet. Lov om valgfrihet (LOV) – Kvinner har tradisjonelt jobbet i offentlig sektor. Det er derfor ikke så lett for kvinner å starte noe eget innenfor egen bransje, sier Kerstin Sipola. Med LOV åpnes det for nye forretningsideer for dem som ønsker å starte en virksomhet innenfor service eller helse- og omsorg. I Norrbotten er LOV foreløpig innført i kommunene Haparanda og Boden. Ewa Hedkvist Petersen ser for seg at folk kan starte opp noe eget samtidig som de er i sin opprinnelige jobb, ved at de gradvis reduserer det ene og øker det andre. Eller ved å ha en deltidsjobb ved siden av at de starter noe.