Kåkånomics i Stavanger

Se film av debatten med Moene, Holmøy, Furunes og Østerud

Senter for seniorpolitikk deltok i år for første gang på Nordens største økonomifestival, Kåkånomics i Stavanger.

Av Berit Solli, 31. oktober 2022

Kåkånomics

Kalle Moene (f.v.), Trude Furunes, Mari Rege, Erling Holmøy og Kari Østerud i debatt om vi har råd til å pensjonere oss, på Kåkånomics i Stavanger på lørdag (foto: fra streaming på Facebook).

Se film fra streaming på Facebook her.

Økonomifestivalen Kåkånomics i Stavanger tar opp store økonomispørsmål. I år deltok Senter for seniorpolitikk for første gang, med en debatt “Har vi råd til å pensjonere oss?”

Vi lever lengre, får stadig nye medisiner så vi holder oss friskere lengre og hjelpemidlene på arbeidsplassene kan bidra til at vi blir slitne seinere enn før. Skal vi da pensjonere oss som i gamle dager?

Fremtidens velferdstjenester vil favne mange, men det vil være for få til å utføre dem. Hvordan løser vi det? Må sykepleierne og annet helsepersonell jobbe lengre for at vi skal ha nok tilgang på folk? Skal de aldri få fred?

Arrangementet er i samarbeid med Senter for seniorpolitikk.

Deltakere:

– Kari Østerud, direktør for Senter for seniorpolitikk
Trude Furunes, professor i ledelse, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
– Kalle Moene, samfunnsøkonom og professor emeritus ved UiO
– Erling Holmøy, samfunnsøkonom og forsker i SSB

Programleder: Mari Rege, professor i økonomi på Handelshøgskolen ved UiS.

Kari Østerud på Kåkånomics økonomifestival i Stavanger

Fakta

Se mer om økonomifestivalen Kåkånomics her.