Kortere arbeidstid

Sekstimersdagen i ny bok

- Sekstimersdagen vil mest sannsynlig bety en løsning og ikke et problem i yrker der det er mangel på arbeidskraft, ifølge forsker Ebba Wergeland. Sammen med journalist Magnhild Folkvord i Klassekampen har hun skrevet boka ”Sekstimersdagen”. Kortere arbei

Av admin_senior, 27. oktober 2008

Ebba Wergeland sikter ifølge Tidsskriftet Arbeidsmiljø til helse- og sykehussektoren som sliter med å skaffe nok personell. Dette er tunge og belastende yrker med høyt sykefravær og svært lav avgangsalder på grunn av slitasje. Med kortere arbeidstid vil arbeidstakerne klare å fortsette lenger i jobb. Forsøk med sekstimersdag viser at arbeidstakerne får det mye bedre, de blir ikke så slitne og blir mer opplagte i fritiden, blant annet har de færre belastningsskader og sover bedre. Dette vil også gjøre det mulig for mange som har gått over til deltid for å klare belastningen med jobben, å arbeide full tid. Dessuten vil en arbeidstidsreduksjon for denne yrkesgruppen gjøre pleie- og omsorgsyrkene mer konkurransedyktige i kampen om arbeidskraften. Høyere lønn og bedre arbeidsvilkår er velprøvd når det gjelder å få tak i ingeniører og datafolk, men i svært liten grad brukt i omsorgssektoren. Forfatterne mener det ville være fullt mulig å gi offentlig sektor en slik fordel mens en venter på at sekstimersdagen blir innført for alle.