Arbeidsmiljø

Selvbestemmelse fremmer seniorenes utholdenhet.

Sannsynligheten for at seniorarbeidstakere blir i jobb øker hvis de har stor grad av selvbestemmelse og jobber i organisasjoner med flat struktur.

Av seniorpolitikk, 20. mai 2008

Det er noen av nøkkelfunnene i undersøkelsen «Working conditions of an ageing workforce» som er gjennomført av EU-enheten Eurofound. Undersøkelsen slår entydig fast at arbeidsmiljøet har vesentlig betydning for om seniorer velger å forlenge yrkeskarrieren eller ikke. I tillegg til innflytelse på egen arbeidssituasjon, er opplæringsmuligheter, teamarbeid og jobbrotasjon plussfaktorer for virksomheter som synes det er en fordel med et gråstenk i arbeidsstokken. Rapporten «Working conditions of an ageing workforce» viser klare forskjeller på eldre og yngres arbeidsmiljø. Eldre blir mindre eksponert for fysisk risiko og har større autonomi. På den annen side får de mindre opplæring og er mindre tilbøyelige til å benytte ny teknologi.Tidligere har også OECD funnet at lav yrkesdeltakelse blant seniorer like gjerne har med arbeidsmiljøfaktorer å gjøre som at seniorene selv ønsker å trekke seg tilbake.  Last ned rapporten Working conditions of an ageing workforce.