Seniorressurser

Selvutvikling for jobb og arbeidsmarked

- Deltakerne har fått et godt bidrag til bedre selvforståelse, men også bedre forståelse for det arbeidet andre yter, både i egen bedrift og i andre bedrifter, sier professor Reidar J. Mykletun.

Av Tora Herud, 12. oktober 2016

- Ledernes involvering bør gjøres til en viktig sa

- Ledernes involvering bør gjøres til en viktig sa

Han har evaluert programmet «Seniorressurser – kompetanse og muligheter», et pilotprosjekt som er et samarbeid mellom AS3 og Senter for seniorpolitikk og med 16 deltakere i alderen 50+. På spørsmål om dette er karriereveiledning svarer han:- Ja, men jeg ser det mer som et selvutviklingskurs, og som vil styrke den enkelte både på jobben og i arbeidsmarkedet, sier han.Varierende lederdeltakelseMykletun mener kurset kunne vært mer skreddersydd mot eldre arbeidstakere.- Materialet som ble brukt er generelt, men deltakerne påvirket det i retning av egen alder. Noen mente dessuten at kurset også ville egnet seg for unge som skal inn på arbeidsmarkedet. Gjennomgående var deltakerne fornøyd og mente de fikk mye ut av kurset. Men spørsmålet er hvordan det skal få innvirkning innad i virksomhetene de arbeider i? Vi vet jo at de fleste ledere ikke bruker tid på noe de ikke er nødt til å bruke tid på. Det er nødvendig med et større bedriftsengasjement fra nærmeste leder og der HR også er med, sier han.De 16 deltakernes ledere har i varierende grad engasjert seg i prosjektet, selv om AS3 var i kontakt med dem både før og underveis.- Ledernes involvering bør gjøres til en viktig sak, og det må være full åpenhet i dette samspillet, sier Reidar J. Mykletun, som er professor emeritus ved Universitetet i Stavanger, og Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen i Stavanger samt professor 2 ved Høgskolen i Molde.- Jeg vil anbefale kursetFlinke ledere og HR-folk som forsøkte å sette seg inn hva prosjektet handlet om, opplevde at medarbeiderne har vært gjennom en god prosess.- De dårlige er nok redde for at de får tilbake medarbeidere som vil være mye bedre forberedt på medarbeidersamtalen enn hva lederen selv er, sier han.- Noen av deltakerne fikk avklart om de vil jobbe videre, gå av eller jobbe litt. Sett fra min side vil jeg anbefale kurset, men kanskje gjøre noen grep mot de ulike aldersgruppene. Og jeg ville utvikle bedre tiltak mot bedriftene, slik at de blir mer involvert, avslutter Reidar J. Mykletun.