Pensjon

Senior som vinner i offentlig pensjonsforlik

Den ungehelsearbeideren og arkivaren og senioren ønsker seg begge gode pensjonsordninger, men de får trolig svært ulik pensjonsinntekt.

Av Ulf Peter Hellstrøm, 24. februar 2016

Randi Sandum og Erik Fjeldstad Næss er begge enige om at dagens pensjonsordning er god å ha for ansatte i stat og kommune

Randi Sandum og Erik Fjeldstad Næss er begge enige om at dagens pensjonsordning er god å ha for ansatte i stat og kommune

Senioren fremstår kanskje som vinneren hvis den offentlige pensjonsordningen legges om i løpet av noen år. Erfaringene med store pensjonsforlik er at det blir overgangsordninger som innebærer at ansatte nær pensjonsalderen i stor grad får sin pensjon beregnet etter gamle prinsipper.Jakt på løsning for ungeDe unge kan bli taperne, men det gjenstår å se. Arbeidstakernes forbund og arbeidsgiverne ser trolig begge etter løsninger som gir unge arbeidstakere i offentlig sektor håp om en brukbar pensjon også for dem.Den unge helsearbeideren og den eldre arkivaren vil begge gjerne beholde den nåværende pensjonsordningen i offentlig sektor, som skal sikre nye pensjonister to tredjedeler av sluttinntekten som ferske pensjonister, selv om den såkalte levealdersjusteringen etter hvert presser pensjonsinntekten nedover.Randi Sandum (58) sier at det viktige for henne er at partene i arbeidslivet ikke lager et pensjonssystem der nye pensjonister nærmest blir tvunget til å selge hus og hjem for å greie seg etter yrkeslivet.Kjøttvekten i LOErik Fjeldstad Næss (23) er enig.- Pensjonen må være slik at du kan beholde de godene du har skaffet deg gjennom et langt arbeidsliv. Men også lønnen er viktig for unge kommuneansatte som meg, sier Næss.Sandum og Næss er begge medlemmer av LOs største forbund, Fagforbundet. Og de er representanter for mange arbeidstakere i offentlig sektor som utvilsomt føler en betydelig usikkerhet for fremtidens pensjonsordning når startskuddet etter hvert går for en ny tautrekning.Nettopp Fagforbundet har preget lønnsoppgjørene i offentlig sektor, både under den mangeårige lederen Jan Davidsen og med dagens leder Mette Nord.Se også: Actecan skriver om arbeids- og sosialdepartementets rapport «Nye pensjonsordninger i offentlig sektor»: Større fleksibilitet i uttak av offentlig pensjon i offentlig sektor?ArkivarenRandi Sandum (58) er fornøyd med dagens pensjonsordning i offentlig sektor etter 35 år i Lørenskog kommune.- Kommuneansatte trenger en god pensjonsordning for å få litt igjen for at lønnsutviklingen gjennom mange år har sakket akterut sammenlignet med private bedrifter, sier Sandum. Hennes normale årsinntekt ligger på 408.000 kroner. Sammen med sin mann, som også jobber i kommunen, skal hun greie å opprettholde en brukbar levestandard når pensjonisttilværelsen melder seg om noen år.- Men to tredjedeler av inntekten er nødvendig for å få det ålreit. Vi kjenner kolleger og andre som har måttet selge hus og bil for å få endene til å møtes etter yrkeslivet, sier Randi Sandum.- Hvor viktig er det for deg at dagens pensjonsordning opprettholdes?- Jeg synes ordningen har vært god. Det er nødvendig for å få folk til å jobbe i kommune-Norge. Etter mange år i kommunen tjener jeg mindre enn en gjennomsnittlig industriarbeider.- Men hva sier unge kolleger om pensjonsordningen?- Skal jeg være ærlig er det ikke så mange jeg har møtt som gidder å bry seg om pensjonsordningen i ung alder. Det blir for langt frem.- Er det viktig å reformere pensjonsordningen i offentlig sektor, slik du ser det?- Det viktige for meg er at de ikke lager et system der noen må selge hus og hjem for å overleve som pensjonister, sier Sandum.HelsearbeiderenFor Erik Fjeldstad Næss er situasjonen ganske annerledes. Han står i begynnelsen av yrkeslivet, selv om han startet å jobbe allerede i tenårene.Helsearbeideren fra Skedsmo hører til i hjemmesykepleien i hjemkommunen, selv om han for tiden er såkalt ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet. Han har hatt en stilling i 80 prosent som i fulltidsstilling gir en ordinær årslønn på 318000 kroner. Det tok ham tre år å få 80 prosent-stillingen.Med den økende levealderen i Norge må Erik Fjeldstad Næss forberede seg på at hans kommende alderspensjon blir presset stadig nedover per år fordi pensjonen må spres over så mange år etter yrkeslivet. Skal han unngå at inntekten blir halvert eller mer til ved overgangen til pensjonisttilværelsen senere i dette århundret, må han belage seg på å jobbe adskillig lenger enn Sandum og hennes jevnaldrende seniorer.- Hvordan ser du på din fremtidige pensjon?- Jeg har ikke tenkt mye på pensjonen, for å si det sånn. Jeg er i en fase av livet da lønnen min står mer i fokus. Med det lønnsnivået som unge folk som meg opplever, ødelegger lønnen i realiteten for å skaffe seg bolig. Jeg er enslig, men verden er ikke lagt opp slik at du lever alene, i hvert fall ikke i boligmarkedet. Jeg får ikke muligheten til å ta opp et lån som trengs for å kjøpe mer enn en hybel, ikke slik prisene er blitt i Oslo-området.- Og hva gjør du?- Jeg sparer og sparer for å komme opp i den nødvendige egenkapitalen. Og i mellomtiden bor jeg fortsatt hjemme, sier Fjeldstad Næss.- Vil du per i dag ha en god pensjonsordning eller en høyere lønn?- Akkurat nå ville jeg valgt lønnen. Om 20 år kan det være at jeg heller begynner å tenke fremover på pensjonisttilværelsen.- Men hva med en god pensjonsordning?- I offentlig sektor har vi hatt en god pensjonsordning. Det er viktig for alle oss som jobber der. Vi kjenner vel alle folk som har hus og hytte og bil, og som gjerne vil holde fast på godene også etter yrkeslivet.- Hva med å få en pensjonsordning som kan gjøre det enklere å svitsje mellom jobber i henholdsvis privat og offentlig sektor – er det viktig for deg?- Jo enklere jo bedre. I privat sektor får du vel neppe en like god pensjonsordning som vi i dag har i offentlig sektor, og det vil nok en del tenke på hvis de skal bytte jobb.- Men i privat sektor kan du kanskje få høyere lønn?- Ja, det er mulig med høyere lønn. Spørsmålet blir: Vil du ha høyere lønn og dårlig pensjonsordning eller omvendt?- Og hva foretrekker du, bra lønn eller god pensjon?- Gjerne begge deler, sier Fjeldstad Næss og ler.

Fakta

Fagforbundet, LOs største forbunf, har preget lønnsoppgjørene i offentlig sektor, både under den mangeårige lederen Jan Davidsen og med dagens leder Mette Nord.