Seniorboom som forretningsmulighet.

Smarte bedrifter forvandler en aldrende arbeidsstyrke fra problemfaktor til strategisk forretningsmulighet. En ny amerikansk rapport viser hvordan det kan gjøres.

Av admin_senior, 4. januar 2008

Det siste tiåret har dommedagsprofetiene vært mange. Bedrifter advares mot en gryende krise. Arbeidsstyrken eldes, og det blir sagt at kritisk mangel på arbeidskraft blir resultatet når de store etterkrigsgenerasjonene i flokk og følge trer inn i pensjonistenes rekker.Analysér egen arbeidsstokk.Den amerikanske medlemsorganisasjonen The Conference Board fremhever imidlertid i rapporten Grey Skies, Silver Lining, at smarte bedrifter kan utnytte endringer i arbeidsstyrken til å skaffe seg konkurransefortrinn. The Conference Board organiserer amerikanske næringslivstopper og industriledere.- Nasjonale fremskrivninger av utviklingen i arbeidsstyrken blir for generelle. Selskapene må analysere data for sammensetningen av sin egen arbeidsstokk, sier Mary B. Young, Senior Research Associate, The Conference Board.Rapportens casestudier ledet blant annet til følgende konklusjoner:Bedriftene kan få mer ut av pengene sine hvis de forutser utviklingen i egen arbeidsstokk, bygger en seniorpolitikk og rekrutterer modne arbeidstakere. Partnerskap med andre arbeidsgivere, offentlige programmer og ikke-kommersielle aktører er viktig i denne sammenhengen.Bedrifter som lykkes i sin seniorpolitikk behandler eldre arbeidstakere med respekt. Disse bedriftene undersøker seniorenes behov og tilbyr goder som fleksibel organisering av arbeidet og bistand med pensjonsplanlegging.Karierreplanlegging er like viktig for eldre arbeidstakere som for deres yngre kolleger.Rekruttering av modne medarbeidere bør prioriteres av arbeidsgivere som opplever mangel på arbeidskraft eller ønsker en arbeidsstokk som speiler en aldrende kundemasse.Kunnskapsoverføring fra seniorer til yngre medarbeidere er en nøkkelfaktor.Bedriftene må våkne.- Naturkatastrofer som tsunami eller tidevannsbølge er brukt som bilder for å beskrive knappheten på arbeidskraft som vil ramme arbeidsgiverne når seniorene i flokk og følge trekker seg ut av arbeidslivet, sier Mary B. Young. Hun og The Conference Board mener imidlertid at bedriftene har gode muligheter til å tilpasse seg og snu utfordringene til konkurransefortrinn.Young mener at problemet til nå har vært at de fleste amerikanske bedrifter, til tross for de dramatiske virkelighetsbeskrivelsene, har gjort lite for å forberede seg.