Senior smart

Seniorene tilbyr først og fremst realkompetanse

- Vi skal utvikle en metode for å kartlegge og beskrive kompetanse fra praksis og relatere det til styringssystemet for arbeidsflyt i bedriftene, sier Kurt Harald Aase (59).

Av Tora Herud, 26. oktober 2016

Kurt harald Aase er opptatt kompetansen når noen må bytte hatt. (Foto Tora Herud)

Kurt harald Aase er opptatt kompetansen når noen må bytte hatt. (Foto Tora Herud)

Aase står bak selskapet Realkompetanse AS som har fått støtte fra Innovasjon Norge for å avklare om det finnes et marked for en slik løsning.- Forrige gang det var nedbemanning i oljesektoren, drev jeg karriereveiledningssenter i Philips Petroleum. 360 personer mistet jobben, men vi fikk alle ut i ny jobb igjen. Jeg måtte forstå hver enkelt og så fant vi løsninger. Ideen til Realkompetanse fikk jeg der, sier han.Nå har han opplevd oljekrakk på nytt, sist som HR-direktør i Halvorsen Group, som driver med tradisjonell mekanisk industri, styringssystemer på fartøy og rensetiltak for luft og vann.- De som må nedbemannes har arbeidsglede og kompetanse. Da jeg opplevde dette i Philips hadde jeg ingen metodikk, nå vil jeg utvikle en, sier Aase. Det er første gang han starter egen virksomhet, og han sier han har fått god hjelp av en som har erfaring med å søke om penger.Søknadsskjemaer som ikke passerMålet er å utvikle en metode for å oversette kompetanse mellom næringer og bransjer, basert på medarbeideres realkompetanse.- Det er mye stammespråk, og søker du en jobb er det er ikke sikkert at du blir lyttet til en gang. Det som skjer er at bedrifter bruker elektroniske søknadsskjemaer, og mange opplever at avkrysningsmulighetene ikke passer, sier Kurt Harald Aase.Som eksempel bruker han yrket dokument-controller, en som sikrer at relevant dokumentasjon følger med en vare til et oljeselskap.- Arbeidsoppgavene er mye likt det en arkivar gjør. Derfor må vi få bedriftene til å stille om på søkemotorene sine. Først vil vi utvikle en metode og teste den på prøvekunder. Neste steg er å koble systemet opp mot bedrifter som ønsker å bruke det, og eventuelt også arbeidssøkere som ønsker å gjøre det samme, sier han.Pilotprosjekt i StavangerregionenFormalkompetansen sier noe om hva slags utdanningsbakgrunn du har. Men hvor flinke er vi til å beskrive realkompetansen?- Formalkompetansen sier lite om hvordan du kan klare å gjøre en jobb, det er det realkompetansen som gjør. Seniorene tilbyr først og fremst realkompetanse. Men bedrifter vet ofte ikke helt hva de skal spørre etter, så de skriver mange ganger at de ønsker søkere med en bachelor eller en master. De spør ikke om søkeren kan gjøre jobben. Jeg tror det mangler et allment begrepsapparat å relatere dette til. Det er viktig særlig for bemanningsintensive virksomheter. Men arbeidssøkere vil også kunne hente ned begreper de kan bruke for å beskrive sin egen kompetanse, fortsetter han. Tre større virksomheter og tre kommuner i Stavanger-regionen deltar nå i et pilotprosjekt.