Årets seniorinitiativ 2009

seniorer blir yngre og yngreDet

Det sa justisminister Knut Storberget da han i dag overrakte prisen Årets seniorinitiativ 2009. - Seniorene representerer en fantastisk erfaring som for oss er uvurderlig. Justis- departementet har jobbet mye med at folk skal stå lenger i arbeid. Politiyrket er ikke noe som læres bare over tre år år på politihøgskolen, men i løpet av hele karrieren. Seniorpatruljen har også mye å dele med yngre kolleger. Seniorene er de som ivrer minst for økt bruk av våpen og tvangsbruk, men derimot for økt bruk av dialog og direkte kontakt, sa Storberget.

Av Tora Herud, 14. oktober 2009

Fra venstre: Knut Storberget

Fra venstre: Knut Storberget