Kronikk

Seniorer i kommunestyrene?

- Hvem er talspersoner og pressgruppe for at seniorer og livserfaring skal ivaretas når valglistene settes opp? Er det plass til seniorene i kommunestyrene, spør Per Østvold, utreder i Norsk Transportarbeiderforbund og leder i Oslo SV.

Av Per Østvold, utreder i Norsk Transportarbeiderforbund og leder i Oslo SV., 26. august 2010

Per Østvold. (Foto TH)

Per Østvold. (Foto TH)

Nominasjonsprosessen er i gang i partiene foran fylkes- og kommunevalget neste år. Som leder for nominasjonskomiteen i et av Oslo-partiene vet jeg at mange vil strides om de forhåndskumulerte, sikre plassene. At kvinne og mann skal stå på annenhver plass er en selvfølge i de fleste partier; likeledes at minoritetsgruppene må ivaretas. De unge har som oftest et pågående ungdomsparti i ryggen som viser til at ”framtida tilhører oss”. Og vi vet at minoritetsgrupper og andre ”særgrupper” er flinke til å kumulere når valglistene leveres. Men hvem er talspersoner og pressgruppe for at seniorer og livserfaring skal ivaretas når valglistene settes opp?Ved stortingsvalget i 2009 var kun 5,9 prosent av de valgte representantene over 60 år. Ingen var over 65 år. Og dette på tross av at nesten tretti prosent av alle stemmeberettigede (personer over 18 år) var over 60 år. Alder og livserfaring er tydeligvis ingen fordel ved stortingsvalget!Bedre står det til i fylkes- og kommunestyrer. Seniorer mellom 50 og 64 år er godt representert. Men når 65 år passeres, faller mange ut, til tross for at en ikke ubetydelig andel av befolkningen er 65 år eller eldre. Det er et beklagelig faktum at både eldre yrkesaktive og pensjonister er underrepresentert i våre styrende politiske organer.Hvorfor er det slik? Det mangler i alle fall ikke på verbal vilje i partiene. ”Alle” er enige om at alder og livserfaring må ivaretas på linje med kjønn, minoritetsbakgrunn og andre forhold av betydning for representativiteten. Likevel sviktes seniorene når partiene nominerer.Årsaken må hentes i samfunnets generelt negative syn på seniorer: At vi er på vei ut, at vi snart skal pensjoneres, at de yngre må få slippe fram. Men årsaken må også være at eldre arbeidstakere ikke i noen sammenhenger framstår som en pressgruppe med profilerte talspersoner.Statens seniorråd har i et brev til alle partier uttrykt et vennlig håp om at landets fylkesting og kommunestyrer vil få anledning til å trekke veksler på representanter med omfattende livserfaring og kompetanse. Men høflige anmodninger er neppe nok. Per Østvold (60) er tidligere leder av – og nå utreder i Norsk Transportarbeiderforbund, styreleder i tankesmia Manifest Analyse og leder i Oslo SV.