9 spørsmål om seniorpolitikk

seniorer må tro mer på seg Selv

- SSP har kompetanse og vi har virkemidler og er pådrivere. Å se det i sammenheng tror jeg vil gjøre at vi kan oppfylle delmål 3 i IA-avtalen, samtidig som vi får flere fornøyde, eldre arbeidstakere, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad i NAV.

Av Tora Herud, 25. januar 2011

NAV-direktør Lystad lyder navnet Joakim fra resepsjonen og opp til kontoret i 7. etasje. (Foto TH)

NAV-direktør Lystad lyder navnet Joakim fra resepsjonen og opp til kontoret i 7. etasje. (Foto TH)

– Det viktigste er at vi kan få folk til å tro mer på seg selv, enten de nå er 55 år eller 60 år. Dersom de har plager eller tanker knyttet til alder, må vi få dem bort fra tanken om at det fører til