Rekruttering

Seniorer må være endringsvillige

- Det er viktig for seniorer å se sin egenverdi, sier mangeårig hodejeger Brit Teien (69) i Alliansepartner. I2005 sa Teien i et avisintervju at 90 prosent av oppdragsgiverne hennessatte 45 år som maksalder for ansettelse. I dag mener hunaldersbegrensning

Av Tora Herud, 21. oktober 2014

Brit Teien

Brit Teien

I 2005 sa Teien i et avisintervju at 90 prosent av oppdragsgiverne hennes satte 45 år som maksalder for ansettelse. I dag mener hun aldersbegrensningen er hevet til 50 år.- Det er mange verstinger i min bransje og vi har ikke vært flinke nok til å ta dette opp med oppdragsgiverne. Det handler ofte om store penger. Men jeg synes det er spennende å ta diskusjonen om alder, for å høre hva slags innvendinger de har. Samtidig vil jeg forsvare oppdragsgiverne litt. Mange av dem har mange seniorer ansatt fra før, særlig de små firmaene, sier hun.Brit Teien søkte selv en jobb i egen bransje da hun var 58 år.- En som selv er stor i bransjen, sa da  “Å ansette folk over 50 ødelegger fredagspilsen”. Det er mange rigide holdninger, som at eldre skal ha høy lønn og dyre pensjoner, at de vil prøve å bestemme over sjefen og at unge er mer dynamiske. Men det holder ikke, dette handler ikke om alder men om personlig egnethet, sier hun.Hodejegerens råd- Hva slags råd vil du gi personer 50+ som mister jobben på grunn av nedbemanning, omstilling eller nedleggelse av virksomheten de jobber i og må søke ny jobb?- Jeg ville søke profesjonell hjelp. Det er viktig å realitetsorientere seg. En typograf som mister jobben må for eksempel finne ut om det er noe annet hun eller han duger til. Nordmenn er svært trygghetsbevisste og lite endringsvillige, de må være litt mer risikovillige. Kanskje de kan si “Lei meg inn og jeg kan vise hva jeg duger til”. Men seniorer har levd lenge, og det er viktig å ikke pøse på med irrelevant erfaring på CV-en og i jobbintervjuer. Svar på det du blir spurt om og skryt av deg selv, si for eksempel “Jeg var en av de beste selgerne”. Vi skal være stolte av at vi har erfaring, og ikke understreke at vi er grå og kjedelige. Husk også at klesdrakten er en del av personligheten og at førsteinntrykket er svært viktig, sier hun.- Sjansen for at lederen eller rekruttereren for virksomheter med ledige stillinger er langt yngre enn disse søkerne, er ganske stor. Hva tror du påvirker deres valg mest?- Det er avhengig av hva de søker etter. Les annonsen nøye og snakk om det de spør etter. Du må levere, da glemmer de hvor gammel du er. Sitter du der som en 55-årig søker med en intervjuer på 35 sier du “Jeg tror jeg kan bli en lønnsom medarbeider og at vi kan bli et komplementært team. Vi vil ha ulike innfallsvinkler når problemer skal løses”, sier Teien.- Gjør deg bemerketKvinner skriver søknader. Menn bruker nettverket sitt, sa Brit Teien i et annet intervju.- Er det noe annet som skiller kvinner og menn som jobbsøkere? Eller eldre fra yngre?- Min erfaring er at få eldre kvinner søker jobb. Går de av med pensjon tidligere enn menn? Til en lederjobb i et finsk selskap var det slik, få kvinnelige søkere og mange menn. Jeg presenterte likevel to menn og to kvinner til finaleintervju for stillingen. Den ene kvinnen trakk seg fra prosessen. Finnene valgte bort mennene og den andre kvinnen ble ansatt i stillingen. Hun var usedvanlig handlekraftig og en litt dominerende som type, men vant fordi hun var flink til å fremheve sine lederegenskaper. Forskjellen på mannlige og kvinnelige søkere er at kvinnene oftere forteller meg hva de ikke kan.    Unge mannlige søkere er mer utålmodige og bråkjekke. Noen flørter, selv om jeg kunne vært bestemoren deres. De er ofte veldig målbevisste og ivrige, men det er ikke nødvendigvis det som imponerer mest. Gutter og menn rekrutteres også ofte til styreverv gjennom nettverkene sine, sier hun.Brit Teiens råd når du er ferdig med et jobbintervju og før du reiser deg og går ut, er å spørre: “Hva slags inntrykk er det jeg etterlater meg?” Da vil de huske deg!Her finner du hennes kompendier: «CV som selger» og «Hvordan bli en attraktiv jobbsøker i 2014»