Spør forskerne

Seniorpolitikk eller tiltak for slitne?

- Aldring er ikke en sykdom. Likevel viser forskningen at helsen for mange svekkes med økende alder, om enn i svært ulikt tempo og i ulik grad, sier Fafo-forskerne Anne Inga Hilsen og Tove Midtsundstad. Nå åpnes en ny mulighet for spørsmål til forskerne.

Av Tora Herud, 31. mai 2012

Fafo-forskerne Tove Midtsundstad (inni perleuglekassen) og Anne Inga Hilsen. (Foto TH)

Fafo-forskerne Tove Midtsundstad (inni perleuglekassen) og Anne Inga Hilsen. (Foto TH)

En del seniorer har behov for tilrettelegging og tilpasning av arbeidet. Hva kan arbeidsgiver gjøre? Hva er problemene? Hvordan unngå at seniorpolitikken på virksomhetsnivå bare blir tiltak for de som er slitne?  – For noen grupper av seniorer gir svekket helse behov for arbeidstilpasning og tilrettelegging, men det gjelder ikke for flertallet. Helsesvekkelse er med andre ord intet allment kjennetegn ved seniorene, sier forskerne. Enten du er arbeidsgiver, tillitsvalgt eller arbeidstaker og har spørsmål om behov – og muligheter for tilrettelegging på jobben, kan du fram til 22. juni spørre Fafo-forskerne Tove Midtsundstad og Anne Inga Hilsen på epost: sporforskerne@fafo.no eller lese mer her om Behov og muligheter for tilrettelegging.Seniorpolitikk eller personalpolitikk? – Et forhold mange er opptatt av er selvfølgelig seniorer og turnus-/skiftarbeid. Det er en av de tingene som generelt blir tyngre med årene, og derfor har arbeidsmiljøloven fått med retten til fritak for de eldste. Dette gir utfordringer for arbeidsplasser hvor skiftarbeid og turnus er det normale, slik som i store deler av industrien, helsevesenet og innen pleie- og omsorg. Hvem skal ta de ubekvemme vaktene på for eksempel sykehjemmet? spør Anne Inga Hilsen. Og hvem skal få slippe nattskiftene på fabrikken? tilføyer Tove Midtsundstad. Et annet forhold kan være fysiske belastninger, slik som å løfte tungt eller ha andre typer av ubekvemme arbeidsstillinger, som å måtte bøye seg ofte, jobbe med hendene over hodet, jobbe på knærne, gå og stå på harde gulv etc.- Å gjøre noe med slike forhold er en selvfølgelig del av virksomhetenes arbeidsmiljøpolitikk, men samtidig en del av seniorpolitikken, da forebygging av helseproblemer trolig er det viktigste tiltaket for å redusere uførepensjon, som er særlig høy for aldersgruppen over 50 år, og dermed en av hovedårsakene til at personer forlater yrkeslivet tidlig, sier Tove Midtsundstad. Likevel, seniorpolitikk er ikke lik tilrettelegging for slitne eldre arbeidstakere eller personer med helseproblemer, da flertallet av seniorene er friske og raske, sier Anne Inga Hilsen. I tillegg er det mange yngre som også trenger tilrettelegging. Tiltak for å unngå for tidlig helseslitasje og tiltak for å tilpasse arbeidssituasjonen for dem som alt har fått helseproblemer er forebyggende arbeid. Slik sett er det en nødvendig del av en livsfasetilpasset personalpolitikk – og en side av seniorpolitikken, men ikke lik seniorpolitikk, poengterer forskerne. Valg av seniortiltak – hva virker?I vår tok forskerne imot spørsmål på temaet ”Valg av seniortiltak – hva virker?” Hva slags spørsmål og erfaringer hadde leserne av seniorpolitikk.no om valg av tiltak og virkemidler på seniorpolitikkområdet? Les forskernes artikkel om Valg av seniortiltak – hva virker? Les mer om Spør forskerne her.