Forskerkonferansen 2010

Seniorpolitikk har mange sider

- Det er stor interesse for eldre arbeidstakere i Australia, men det er liten interesse for å investere i dem dersom de bare har et par år igjen i arbeidslivet, sier Peter Taylor, professor ved Monash University i Australia.

Av Tora Herud, 11. juni 2010

Professor Philip Taylor. (FotoTH)

Professor Philip Taylor. (FotoTH)

Med ikke å investere, mener han å ikke gi opplæring eller la arbeidstakerne utvide kompetansen sin. – Pensjonsalderen i Australia er 65 år, men det er forskjell på pensjonsalder og pensjoneringsalder. Mange australiere pensjonerer seg før de fyller 65. Det er ikke slik at de fleste tar ut pensjon og fortsetter å jobbe, men det er mulig at Norge er annerledes, sier Taylor, som er en av innlederne på forskerkonferansen “Older workers in a sustainable society – great needs and great potentials” i Oslo 9. til 11. juni.Eksempelet JapanI Japan pensjoneres arbeidstakere fra firmaet de jobber i, når de fyller 60 år, for deretter å bli ansatt i samme virksomhet på nytt.- Det er variasjoner i dette, men en japansk kollega har fortalt meg at ved reansettelse får disse arbeidstakerne andre arbeidsoppgaver og lavere lønn. I praksis betyr det at du en fredag kan ha en ledende stilling, og på mandag har du andre arbeidsoppgaver og halvert lønn. Pensjonen gjør at du får mer, men ikke like mye som før, og denne situasjonen gjør mange japanere dypt ulykkelige. De ser at statusen deres blir borte, og det er det kulturelt vanskelig for dem å takle. Så vi må være veldig forsiktige når vi gjør slike forandringer. Vi må passe på at resultatet ikke blir at 50 prosent slutter tidligere og 50 prosent jobber lenger, for da blir resultatet null, sier han.Deltidsarbeid har flere siderIfølge Philip Taylor er det mange som mener at eldre arbeidstakere ønsker fleksible ordninger med delvis pensjonering og delvis arbeid.- De mener at både arbeidstakere, arbeidsgivere og myndighetene tjener på slike ordninger. I teorien kan det nok høres bra ut, men realiteten er at mange eldre arbeidstakere ønsker å arbeide fulltid. Det handler om både inntekt og status. Deltidsarbeid er ofte forbundet med lavere status og lavere krav til kompetanse. Men jeg tror inntekten er det viktigste og at mange raskt oppdager at det er vanskeligere å leve med mindre penger, sier han.At noen ønsker en dag ekstra fri per uke eller lengre ferie, mener han handler om noe annet, og at de som jobber deltid gjør det fordi de ikke har noe annet valg.- Det er også noe ironisk- Vi sier at vi har mangel på arbeidskraft, men det er også noe ironisk i at vi sier det samtidig som det vi tilbyr, er deltidsarbeid. Det er ikke alle steder det er mulig å få en fulltidsjobb, eller det kan være at arbeidsgivere ikke ønsker å gi fulltidsarbeide. Rengjøring er for eksempel en type jobb som ofte er på deltid. Hvis eldre arbeidstakere sier at de ønsker fleksibelt arbeid, er det neppe slikt arbeid de ønsker. Dette arbeidet er lavt lønnet, krever lav kompetanse og er arbeid preget av usikkerhet. Min mening er at dette ikke er noe godt alternativ, og det kan også være skadelig for eldre arbeidstakere. Vi må være forsiktige når vi uttaler oss om hva vi tror eldre trenger. De er ingen homogen gruppe og alder er bare én dimensjon. Vi må huske at eldre arbeidstakere har en historie, sier Philip Taylor.Global konkurranseTaylor viser til eksempler på store internasjonale selskaper, med opprinnelse i Skandinavia, som viser til økende konkurranse fra India og Kina når de skyver eldre arbeidstakere til side og slipper unge til. – Sett fra ståstedet til en arbeidsgiver, kan jeg se at de tvinges til å ta fryktelige avgjørelser for å beskytte virksomheten. Men det de indirekte sier, er: blir vi gamle, så dør vi!  Jeg er ikke enig med dem, men jeg kan forstå tankegangen, sier han.Han mener det er viktig å forstå behovene til eldre arbeidstakere, slik at de utsetter pensjoneringstidspunktet. Arbeidsgivere er interessert i dem, men spørsmålet er på hvilken måte, sier han.Livslang læringSå er spørsmålet hva eldre arbeidstakere kan gjøre selv for å bli mer attraktive?- Mange eldre tenker at de er for gamle til å gjøre det ene eller det andre. Jeg tror at de må bli mer opptatt av hva de kan, og av å oppdatere kunnskapene sine. Noen vil si at de utsettes for aldersdiskriminering, men jeg tror at det også er mangel på ferdigheter. Det er ikke bare myndighetenes og arbeidsgivernes ansvar, men også arbeidstakernes. Selvfølgelig foregår det diskriminering, men det er etter min mening ikke hele sannheten. Det vi kan gjøre er å gi særlig unge ledere gode verktøy, slik at de kan håndtere eldre arbeidstakere. Juhani Ilmarinen understreker dette ofte, og jeg er enig med ham. Å trene ledere er sentralt. Mange eldre arbeidstakere er ikke blitt investert i siden de var 18-åringer, og er umotiverte. Noen har i tillegg helseplager, og så kommer vi og sier at de skal fortsette å arbeide. Det oppfattes som skremmende, for hvordan skulle jeg orke å fortsatte i arbeid, dersom jeg både hadde helseplager og manglet riktig kunnskap? sier Taylor.- Start med morgendagens eldreHan mener vi må være realistiske og investere i morgendagens eldre arbeidstakere. – Vi må starte med langsiktig karriereplanlegging med en gang. Livslang læring må bli virkelighet, ikke bare teori. Dette er fundamentalt viktig for meg, og vi må starte med dem som er 25 år i dag. De er morgendagens eldre arbeidstakere, sier Philip Taylor. Han mener at for eksempel mange IT-arbeidere kan bli regnet som eldre arbeidstakere allerede når de er 35 år. Dermed har norske myndigheter en utfordring, særlig dersom de for eksempel ønsker å heve pensjonsalderen til 75 år.