Ny regjering

Seniorpolitikk i den nye regjeringsplattformen

Den nye plattformen til fireparti-regjeringen til Erna Solberg løfter frem betydningen av at flere over 55 år kan og vil stå lengst mulig i jobb.

Av admin_senior, 22. januar 2019

Foto: Dag W Grundseth. Kari Østerud

Foto: Dag W Grundseth. Kari Østerud

Den nye regjeringsplattformen fra Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og Kristelig folkeparti nevner seniorpolitikk og eldre arbeidstagere spesifikt tre steder.

Evaluere

«Vi er umiddelbart mest opptatt av at regjeringen vil gjennomgå og vurdere effekten av seniorpolitiske tiltak. Her er det allerede mye kunnskap. SSP arbeider med å oppsummere denne kunnskapen, og vil i løpet av våren lansere SSP-notatet «Arbeid eller pensjon – hva må til for å øke avgangsalderen? Så vi gleder oss til å hjelpe statsråden med å levere på dette,» sier direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk.

38 prosent av landets 65-åringer er i lønnet arbeid. I tillegg er noen 65-åringer selvstendig næringsdrivende. Våre analyser viser at dersom vi greier å øke den gjennomsnittlige avgangsalderen i Norge med ett år, vil det gi en samfunnsmessig gevinst på 40 mrd kroner i året.

Livslang læring

For det andre nevner de fire partiene flere steder i sin plattform betydningen av livslang læring, også for eldre arbeidstagere. Også NAV løfter i sin nyeste Omverdensanalyse betydningen av at også eldre arbeidstagere øker sin kompetanse innen ny teknologi, osv.

«Vi ser at eldre arbeidstagere oftere blir skjøvet til side når bedriftene innfører ny teknologi og nye arbeidsmetoder. På den måten blir det også vanskeligere å skaffe seg den kompetansen som kreves for å jobbe på nye måter. Det er en enorm sløsing med ressurser å lære opp helt nye fra bunnen, fremfor å bygge videre den kompetansen man allerede har på huset,» sier Østerud.

Heve aldersgrensen

For det tredje står det i plattform-dokumentet at regjeringen vil «vurdere tiltak som bidrar til at eldre arbeidstakere kan stå lenger i arbeid, herunder vurdere ytterligere heving av den øvre aldersgrensen i arbeidsmiljøloven.» Regjeringen vil starte med sin egen arbeidsgiverpolitikk og heve pensjonsalderen i staten til 72 år.

«Vi tolker dette som at regjeringen fortsatt ønsker å utvikle nye tiltak og virkemidler som kan bidra til økt avgangsalder. Dette er positive signaler til alle yrkesaktive seniorer som ønsker å fortsette i jobb,» sier Østerud.