Forskerkonferansen 9.-11. juni 2010

Seniorpolitikk i verden

I juni samles rundt 100 forskere og andre fra hele verden på Hotell Opera i Oslo for å utveksle – og videreutvikle forskning på seniorpolitikk.

Av Tora Herud, 16. april 2010

Bjørn Willadssen i SSP. (Foto TH)

Bjørn Willadssen i SSP. (Foto TH)

– Det er stor interesse for temaet seniorpolitikk i hele verden. Vi blir ikke bare flere mennesker på kloden, vi blir også eldre. Dette gir samfunnet store utfordringer. I tillegg til at behovet for helsetjenester vil øke, vil ogs&aring