Spør forskerne

Seniorpolitikk og læring

Hva er utfordringene med å legge til rette for læring i et livsløpsperspektiv? Hvordan beholde, utvikle og overføre kompetanse?Hva er sperrene mot ny læring, både hos virksomheten og hos den enkelte senior? Fafo-forskerne Anne-Inga Hilsen og Tove Midtsundstad svarer på spørsmål.

Av admin_senior, 12. september 2012

Bli klokere. Still spørsmål og få svar. (Foto Scanpix)

Bli klokere. Still spørsmål og få svar. (Foto Scanpix)

Selv om seniorer sjelden aktivt diskrimineres når det gjelder å få være med på kurs og opplæring i arbeidstiden, er det allikevel under en tredjedel, 29 prosent, av norske ledere som sier at de har gjennomført utviklings og kompetansehevende tiltak for seniorer, ifølge Seniorpolitisk barometer.Spør forskerneTredje nettmøte åpnes nå og er åpent til 1.oktober. Du kan sende en henvendelse direkte til Fafo på e-post: sporforskerne@fafo.no. Spørsmål og innspill gjennomgås fortløpende, og enkle spørsmål besvares direkte, andre sammenfattes og besvares i form av korte artikler her  på seniorpolitikk.no etterkant.- Bruk oss! sier Tove Midtsundstad og Anne-Inga Hilsen.