VinnVinn-kampanjen

Seniorpolitikken er en lederutfordring.

- Et arbeidsliv som blir stadig mer kunnskapsintensivt og en arbeidsstokk med stadig større aldersspenn, utfordrer lederne mer enn noensinne. Det sa leder for Akademikerne, Christl Kvam, under et arrangement i regi av Senter for seniorpolitikk onsdag 14.

Av admin_senior, 14. mai 2008

Kvam sa at seniorpolitikken i økende grad må henvende seg til ledere. Hun la vekt på at  kompetanseutvikling er en grunnleggende forutsetning for dem som har en reell mulighet for exit fra arbeidslivet. Ikke minst fordi arbeidsplassen mer og mer blir en arena for den enkelte ansattes selvrealisering. Hun benyttet også anledningen til angripe arbeidsmiljølovens betstemmelser om 70-årsgrensen. – Vi kan etter min mening ikke jobbe for å endre holdninger til seniorer og samtidig mene at alder i seg selv er en god nok grunn for oppsigelse, sa hun. Kvam talte under presentasjon av kampanjen ”VinnVinn: Seniorer – arbeidskraft for fremtiden.”Må holde på de kloke hodene.Finn Bjørnar Lund fra arbeidsgiverseksjonen i Fornyings- og administrasjonsdepartementet sa at staten som arbeidsgiver har ekstra god grunn til å være opptatt av seniorpolitikk. – I staten har flertallet av tilsatte høyere utdanning. Kunnskap og intellekt er de viktigste musklene i dagens kunnskapsbaserte, statlige virksomheter. Vi har ikke råd til at de kloke hodene forsvinner, sa han. Kampanjen var blant annet startskudd for den nye kampanjeweben www.vinnvinn.org. Siden er inngangsport til verktøy for å møte den seniorpolitiske utfordringen. Målgruppe er både arbeidsgivere, ansatte og tillitsvalgte.