Pensjonsreformen

Seniorpolitikken må endres

Pensjonsreformen endrer hvem som kan gå av når. Den gir mye større valgfrihet og fleksibilitet i alle sektorer, selv om den ikke er like stor for alle, sier Fafo-leder Jon M. Hippe og -forsker Tove Midtsundstad.

Av Tora Herud, 21. februar 2013

Jon M. Hippe og Tove Midtsundstad. (Foto TH)

Jon M. Hippe og Tove Midtsundstad. (Foto TH)

– Mulighetene for fritt å ta ut  alderspensjon og samtidig jobbe deltid eller heltid ved siden av, er  mye større enn før. Men, alle er ikke like etterspurte og kan derfor ikke tilpasse seg som de ønsker, sier Midtsund