Seniorpolitisk barometer 2009

Seniorpolitisk barometer 2009

Seniorpolitisk barometer for 2009 viser at flere arbeidstakere ønsker å jobbe etter at de har rett til pensjon. I tillegg viser barometeret at de eldste arbeidstakerne gleder seg mest til å gå på jobben og at de også mestrer arbeidsoppgavene best.

Av seniorpolitikk, 20. oktober 2009

Erik Dalen i Synovate og Åsmund Lunde i SSP. (Foto TH)

Erik Dalen i Synovate og Åsmund Lunde i SSP. (Foto TH)

Seniorpolitisk barometer 2009 er utført av Synovate for Senter for seniorpolitikk (SSP). Siden 2003 har målingen tatt temperaturen på holdninger innenfor det seniorpolitiske området og hvordan disse har endret seg over tid. Årets undersøkelse blant den yrkesaktive delen av befolkningen i Norge viser at 50 prosent av alle arbeidstakere, og 67 prosent av de over 60 år, kan nå tenke seg å jobbe etter at de har rett til pensjon.- Dette viser at det åpenbart er et betydelig potensial for norsk arbeidsliv å legge til rette for at de som ønsker det kan fortsette å jobbe etter at de har rett til pensjon, sier Åsmund Lunde i SSP. Gleder seg til å gå på jobbI tillegg viser barometeret at 79 prosent av arbeidstakerne på 60 år og eldre sier at de alltid gleder seg til å gå på jobb. Kontrasten til de yngre arbeidstakerne er stor. Bare litt over halvparten, 56 prosent av arbeidstakerne under 30 år, sier atde alltid gleder seg til å gå på jobb.- Dette er solide tall som viser at det er lønnsomt å satse på eldre arbeidstakere. Undersøkelsen slår hull på myten om at motivasjonen går ned parallelt med antall år i arbeidslivet, sier Lunde.  Mestrer arbeidsoppgaveneEn forutsetning for å bli i en jobb lenge og trives i den, kan være at man føler man mestrer de arbeidsoppgavene man får. 63 prosent av de spurte på 60 år eller eldre sier de mestrer arbeidsoppgavene svært godt. Gjennomsnittet ligger på 53 prosent. Lavest ligger arbeidstakere under 30 år.- Seniorpolitisk barometer har avdekket at holdningene til seniorarbeidstakere gradvis er blitt bedre. Det mest interessante med årets barometer er ikke enkeltfunn, men det at disse holdningene er robuste og i liten grad påvirket av finanskrisen, sier direktør Erik Dalen i Synovate.