Seniorpolitiske fremtidsbilder

Seniorpolitiske fremtidsbilder

- Vi vet ganske mye om de demografiske fremskrivningene i Norge de neste 20 årene, og at den yrkesaktive del av befolkningen i Norge vil bestå av stadig flere personer i gruppen over 50 år. Nå legger vi ut en prosjektkonkurranse, sier SSP-direktør Kari Øs

Av Kari Østerud, 21. oktober 2010

Kari Østerud. (Foto TH)

Kari Østerud. (Foto TH)

Vi tror imidlertid at vi trenger mer kunnskap om implikasjonene av de demografiske fremskrivningene for seniorer i arbeidslivet. En god seniorpolitikk må bygge kunnskap om og innsikt i hvordan samfunnsutviklingen vil påvirke seniorenes plass i et framtidig arbeidsliv. Vi ønsker derfor å få vite mer om hvordan en samfunnsutvikling i ulike retninger vil kunne påvirke fremtidens seniorpolitikk og tiltaksstrategier. På denne bakgrunn har Senter for seniorpolitikk (SSP) i lagt ut en prosjektkonkurranse kalt seniorpolitiske fremtidsbilder. Målet med prosjektet er å få et tydeligere bilde av de mest aktuelle fremtidsscenarioer i et bredt perspektiv og langt frem i tid. Prosjektet skal utvikle ulike fremtidsbilder som på ulik måte beskriver seniorenes plass i arbeidslivet fremover. Fremtidsbildene skal utvikles med bakgrunn i de utfordringer og drivkrefter som kan tenkes å prege utviklingen fremover på ulikt vis, og med ulike konsekvenser for seniorene i arbeidslivet. Vi håper også at et slikt prosjekt kan gi et bedre grunnlag for å utvikle langsiktige seniorpolitiske mål, strategier og tiltaksområder.Vi ønsker bl.a. å se på hvordan faktorer somdemografiarbeidsmarkedkulturelle og sosiale forholdsyn på arbeid og fritidpensjonsregelverkteknologiøkonomiske konjunkturer politisk utvikling vil kunne påvirke seniorenes posisjon i arbeidslivet fremover. Vi inviterer relevante miljøer til å utforme forslag til et prosjekt, med de muligheter og begrensninger de finner relevante og interessante. Mer informasjon finnes på DOFFIN – doffin.no. Tilbudsfristen er 28.oktober.