Aker Stord AS

Seniorsatsing – viser vei til livsfasepolitikk

Seniorpolitikken er lokomotivet i satsingen på en aktiv livsfasepolitikk hos Aker Stord AS. Erfaringen fra seniorarbeidet danner grunnlag for arbeid med tilrettelegging for andre livsfaser: Juniorfase, etablererfase og midt i livet.

Av admin_senior, 13. oktober 2008

Aker Stord AS vil vinne kampen om arbeidskraften og sikre seg at nøkkelkompetanse blir i bedriften. Dette krever en aktiv arbeidsgiverpolitikk for medarbeidere i ulike livsfaser. Bedriften startet med en grundig analyse av situasjon og utfordringer i forhold til seniorkompetansen.Kartla myter og faktaFørst ble bedriftens alderssammensetning og kompetanseutfordringer kartlagt. – Deretter gjorde vi en representativ undersøkelse blant våre ansatte, for å registrere – og skille mellom fakta og myter om seniormedarbeidere, sier HR-rådgiver Tor-Bjarne Tofte. Satsingen er et resultat av et aktivt samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte, forankret helt til topps i bedriften. En av ingeniørforeningene tok initiativ til satsingen, og topplederne tente umiddelbart på ideen. – Det viktigste er at folk har et reelt valg. Tidligere har vi sett mange medarbeidere med lyst til å fortsette, som likevel har gått av med AFP 62 år gamle, sier Harald Gjøsæter, sekretær og sosialtillitsvalgt i Verkstedklubben, fagforeningen til operatørene. Folk har sluttet, fordi de har oppfattet at det er det omgivelsene forventer av dem. Nå vil bedriften aktivt stimulere flere erfarne ansatte til å bidra på arbeidsplassen i noen år til. Samtidig skal den som ønsker å gå av med tidligpensjon kunne gjøre det med god samvittighet. Seniorpolitisk bevissthet blant bedriftens ledere er en nøkkelfaktor. Nærmeste leder må gi et tydelig signal om at seniorkompetansen er ønsket.Aker Stord AS har mange veteraner blant sine 1.179 ansatte. Karl J. ”Kolto” Pedersen er én av dem. 3. november 1969 gikk ”Kolto” inn verftsporten på Aker Stord for første gang. 23-åringen så for seg et halvt års tid i bedriften, etter endt tjeneste som marinejeger. Neste år har han vært i Aker-systemet i 40 år.Én mann – et helt oljeeventyr- Stord, Oslo, London, Canada, Polen. Jeg har reist mye rundt og fått mine utfordringer innad i bedriften, sier Kolto. Hans personlige historie favner hele oljeeventyret. Da han begynte på verftet i 1969, bygget de fremdeles supertankere. Fra 1975 ble han og kollegene involvert i bygging av plattformer for oljeproduksjon. Nå har han ansvar for arbeidet med å plukke fra hverandre og resirkulere noen av de samme plattformene, etter hvert som de tas ut av produksjon. Ingeniørveteranen fyller 62 i oktober.Hos Aker Stord AS har regelen vært at folk går når de blir 62 år. – Jeg tenkte også på AFP. Ville slippe yngre krefter til, sier Kolto. Han ville ikke stå i veien for noen. Men da han passerte 60 år gikk det opp for ham at han kunne ha en rolle i bedriften også etter AFP-alder. Bedriften hadde startet arbeidet med seniorpolitikken, og ingeniøren forsto at Aker Stord AS trengte ham. Kolto er en av dem som deltar aktivt i arbeidet med kompetanseoverføring, og han sier at det gir ham mye. – Jeg har gjort en del for å få andre til å ta over noen av mine tidligere oppgaver. Jeg overlapper med noen flinke, unge folk og trekker meg ut av disse arbeidsområdene litt etter litt. Det er veldig kjekt hvis jeg kan støtte andre, sier Kolto.Mange muligheter  Aker Stord AS drar aktivt nytte av Koltos kompetanse og brede erfaring. 62-åringen har hatt haugevis av ulike jobber og funksjoner i konsernet. Han er sikker på at han kan gi verdifulle bidrag i mange forskjellige roller også i årene som kommer.- Uten interessante oppgaver hadde jeg ikke vært her en dag etter fylte 62, sier Kolto. Men mangel på utfordringer og meningsfylte oppdrag er en lite aktuell problemstilling i hverdagen på Stord. Kolto tar imidlertid i mot seniorpolitikkens tilbud om å trappe ned til fire dagers uke. Det vil gi tid til å realisere en etterlengtet drøm. – Jeg har alltid ønsket å bygge en færing, sier ingeniøren. Færing er en åpen, spissgattet robåt med to par årer.Friske Finn I plateverksted 3 er Finn Larsen (65) i sving. Han har jobbet i Aker-systemet i 38 år og har vært borti det meste i transportavdelingen. – Mange tenker at det er når de er pensjonister de skal begynne å leve. Jeg lever i nuet. Det har jeg alltid gjort. Jeg har hatt tid til ungene mine og nå til barnebarna, selv om jeg har jobba, sier Finn Larsen.   Han er frisk. Det feiler ham ingenting. For ham betyr det mye at bedriften gir uttrykk for at den vil at han skal bli i jobben. Han tror nok at en del folk opp gjennom årene har sluttet uten at de egentlig hadde lyst til det. Som 65-åring kan Larsen ta ut to uker ekstra ferie. For øvrig går arbeidsdagene som de alltid har gjort. – Kollegene er voldsomt greie. Det er skøy å jobbe med dem. Alder betyr ingenting, sier han.Erfaringen til 65-åringen og andre seniorkolleger brukes aktivt i det daglige. – Vi vet hvordan man jobber smart. Det går mye på det. For eksempel når vi skal montere tunge ting – hvordan vi kan lage løftearrangementer og bruke dem på riktig måte. Med erfarne folk på laget, så jobber vi ganske effektivt, sier Finn Larsen.Seniorsatsing hos Aker Stord AS:  Grundig forarbeid/analyse. Kartla alderssammensetning nå og i fremtiden + utfordringer knyttet til tap av kompetanse hvis seniorer forsvinner.   Spørreundersøkelse. Gjorde en representativ spørreundersøkelse blant sine 1.179 ansatte, for å kartlegge fakta og myter om seniormedarbeidere. Tanken er: Seniorpolitikken må ta utgangspunkt i lokale forhold, ønsker og behov.   Seniorenes ønsker. Spurte seniorene hva de ønsket for å stå lenger i jobb. Svarene var viktig grunnlag for seniortiltakene.  Samarbeidspartnere. Samarbeider tett med ekstern ekspertise: NAV Arbeidslivssenter, Senter for seniorpolitikk og Universitetet i Stavanger. Ledelse. Eget konsept for medarbeidersamtaler for seniorer, egne ledersamlinger med seniorpolitikk som tema og motivasjonssamlinger for seniorer. Seniorgoder. Alle over 62 år har rett til inntil 10 ekstra feriedager. Alternativt kan medarbeidere ved fylte 62 redusere stillingen til 80 prosent, men beholde 90 prosent lønn. Etter 62 års alder har medarbeidere som ønsker det rett til å ta ut delvis AFP. Kompetanseoverføring. Aker Stord AS har utviklet et program for kompetanseoverføring, som særlig tar sikte på å fange opp og ta vare på kompetanse som ikke er formalisert eller dokumentert skriftlig. Klart mål. Aker Stord AS har satt et klart mål i forhold til tidligpensjonering. Bedriften skal øke gjennomsnittlig AFP-alder med 0,5 år per år i tiden som kommer.