Sykehuset Innlandet

Sier opp ansatte over 65 år

- En som har fått brevet er 69 år og hadde planer om å jobbe til han fyller 70 år. Han har tidligere ikke hørt noe om at han har plikt til å slutte ved oppnådd særaldergrense, sier tillitsvalgt i Fagforbundet, Stein Oudenstad til seniorpolitikk.no.

Av Tora Herud, 4. mars 2013

Pleiepersonale har særaldersgrense på 65 år. (Illustrasjonsfoto Signe Christine Urdal)

Pleiepersonale har særaldersgrense på 65 år. (Illustrasjonsfoto Signe Christine Urdal)

Sykepleiere, hjelpepleiere og renholder har særaldersgrense på 65 år. I et brev til ansatte skriver Sykehuset Innlandet at:«Du har nå passert særaldersgrensen for din yrkesgruppe og du har opparbeidet deg 30 års tjenestetid i KLP. Du har da en rett og plikt til å si opp din faste stilling i Sykehuset Innlandet.»«Med bakgrunn i ovennevnte ber jeg deg om å si opp stillingen din. Du har anledning til å fratre etter en måneds oppsigelsestid ettersom du allerede har passert særaldersgrensen. Dersom du selv ønsker det kan du stå i stillingen i tre måneder fra du mottok dette brevet.»Dersom oppsigelsen ikke foreligger innen 10 dager, vil arbeidsgiver iverksette en oppsigelsesprosess.»- Det er en seniorpolitikk som ikke ligner noen ting, sier Oudenstad, som er divisjonstillitsvalgt for Divisjon Psykisk helsevern.- Framforhandlet godeHR-direktør i Sykehuset Innlandet, Rune Hummelvoll, sier til seniorpolitikk.no at helseforetaket har en praksis i tråd med vedtektene til KLP, som er framforhandlet med fagforeningene for mange år siden.- Det har vært en litt varierende praksis tidligere. Prosedyren skal være at leder har en samtale med den enkelte medarbeider når vedkommende nærmer seg 65 år, ikke at ansatte bare får et brev slik Oppland Arbeiderblad skriver, sier han. Hummelvoll sier videre at ansatte med særaldersgrense på 65 år må slutte når de når denne alderen, eller ved 67 år dersom de ikke har full opptjeningstid. Han minner om at dette er et gode som er framforhandlet.- Ansatte kan imidlertid bli engasjert videre fram til de fyller 70 år, dersom de ønsker det, sier Rune Hummelvoll.Brutal personalpolitikkDirektør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk kaller dette brutal personalpolitikk.- Her brukes alder som kriterie for hvem som skal slutte og hvem som skal fortsette. Slikt gjør man ikke lenger. Dette er personalpolitikk som har gått ut på dato, sier hun, og minner om anslagene fra SSB om at Norge de nærmeste 15 årene vil mangle mellom 30.000 og 40.000 sykepleiere og helsefagarbeidere.