Seniorer om seniorer

Sigbjørn Johnsen: Arbeid er kilden til evig inntekt

Det er lenge siden den tidligere finansministeren for Ap og nå fylkesmann i Hedmark, Sigbjørn Johnsen (67), sa dette. I videoforedraget i serien «Seniorer om seniorer», som du kan se her, sier han at den viktigste arbeidende kapitalen er det arbeidende folk.

Av Tora Herud, 15. mars 2018

Sigbjørn Johnsen snakker gjerne om generasjonskontrakten. (Foto Dag W. Grundseth)

Sigbjørn Johnsen snakker gjerne om generasjonskontrakten. (Foto Dag W. Grundseth)

– De store globale trendene knyttet til klima og demografi er noe av det som gir oss store utfordringer for framtida, sier Sigbjørn Johnsen i foredraget.

Han snakker også om hvordan arbeidslivet har endret seg.
I foredraget viser han to av sine favorittgrafer, den ene er kalt «Generasjonskontrakten» og sto i regjeringens perspektivmelding i 2013.


– Den viser gjensidig avhengighet gjennom livet, at unge og eldre stiller opp for hverandre, sier han.


Se foredraget her: 
Arbeid er kilden til evig inntekt

Fakta

Seniorer med høy kompetanse og lang erfaring fra seniorpolitisk arbeid foredrar om ulike temaer på dette fagfeltet.