Årets seniorprofil 2016

Siste frist lørdag. Hvem bør få prisen?

Kjenner du noen som fortjener prisen Årets seniorprofil 2016, som Senter for seniorpolitikk (SSP) deler ut?

Av Tora Herud, 30. august 2016

Linda Hauge ber deg speide etter priskandidater. (Foto Tora Herud)

Linda Hauge ber deg speide etter priskandidater. (Foto Tora Herud)

Vet du om noen som er et forbilde for andre og jobber godt med seniorpolitikk?- Det kan være både en virksomhet, en organisasjon eller en enkeltperson som tilfredsstiller et eller flere av kriteriene for prisen. For eksempel at kandidaten framstår som et forbilde for andre seniorer, eller har bidratt til å synliggjøre seniorer som ressurs i arbeidslivet. Det kan også være noen som bidrar med ny kunnskap om aldring og arbeid, sier Linda Hauge, seniorrådgiver i SSP.Forslagsfrist 1. oktober- Alle kan foreslå kandidater. Det bare å fylle ut skjemaet på siden for Årets seniorprofil 2016 innen fristen som er om ire uker. En jury vil deretter gå gjennom forslagene og se om det er en verdig vinner.Prisen deles ut på den nasjonale IA-konferansen 24. november på Oslo Plaza.Formålet med prisen er at den skal bidra til å synliggjøre de gode eksemplene og virke som en inspirasjon for andre til å arbeide med god seniorpolitikk i arbeidslivet.- Kan du gi noen eksempler på hva som er god seniorpolitikk?- God seniorpolitikk rommer strategier og tiltak som forebygger uønsket tidligpensjonering. For eksempel ved at de ansatte fortsatt får utvikle kompetansen sin og bidra på en verdifull måte. God seniorpolitikk bygger på en grunnholdning om at seniorer er en verdifull ressurs, sier Linda Hauge. Kontakt henne dersom du har spørsmål om prisen.

Fakta

Her finner du mer omÅrets seniorprofil 2016