Ledelse

Sjefen er sentral for et lengre arbeidsliv

At sjefen din vil at du skal fortsette å jobbe er svært viktig for valget om å utsette pensjon, viser ny forskning fra Gøteborg Universitet.

Av Berit Solli, 18. november 2019

Anna Hedborg leder den svenske Delegationen för senior arbetskraft.

“Vi vet at motivasjon og trivsel på jobben i høy grad påverkes av relasjonen og tilliten fra sjefen”, sier delegationens ordförande Anna Hedborg.

Beslutningen om å gå av med pensjon eller ikke avgjøres av en rekke faktorer. Om du opplever at sjefen din vil at du skal fortsette er blant de mest sentrale, viser ny forskning fra Gøteborgs Universitet.

Rapporten “Chefens betydelse för ett längre arbetsliv” er skrevet av Ewa Wikström, professor i management og organisation ved Handelshögskolan ved Göteborgs universitet og Roy Liff, docent i bedriftsøkonomi ved Högskolan i Borås og forsker ved Göteborgs universitet.

Forskningsgjennomgangen belyser hva et aldersbevisst lederskap er, og viser blant annet hvor viktig lederens rolle er for å forlenge arbeidslivet for flere.

Les rapporten her.

Aldersbevisst lederskap innebærer at lederen tar hensyn til ulike individuelle aspekter, blant annet alder, for at alle skal kunne oppnå personlige mål, og samtidig bidra til organisasjonens overgripende mål.

Hele arbeidslivet

Et effektivt aldersbevisst lederskap må inkludere hele arbeidslivet. For det er ikke bare tiden rett før pensjonering som påvirker individenes beslutning om å pensjonere seg.

Rapporten peker ut tre sentrala forutsetninger for et aldersbevisst ledarskap som leder til et lengre arbeidsliv:

1. Lederes syn på kunnskap og kompetanse må omdefinieres ettersom eldres kunnskap ofte nedvurderes i forhold til yngres kunnskap.

2. Ledere må tilpasse HR-rutiner ut ifra de ansattes behov og ønsker istedet for standardiserte rutiner, slik at de ikke normerer utreden fra arbeidslivet ut fra alder.

3. HR-funksjonen i en organisasjon må aktivt arbeide med å få forståelse for et aldersbevisst lederskap på alle nivåer. HR-funksjonen er sentral for å synliggjøre eldres kompetanse for operative sjefer og yngre medarbeidere. “Lederes bruk av generelle HR-rutiner skaper ikke fleksible løsninger som passer mennesker i ulike aldre. Snarere fører slike rutiner til at verdien av eldres erfaringer og kompetanse devalueres, og dermed motverkes også et forlenget arbeidsliv, mener forskerne Ewa Wikström og Roy Liff.

Delegationen för senior arbetskraft

Den svenske regjeringen besluttet i august 2018 å nedsette en delegasjon for senior arbeidskraft. I delegasjonens oppdrag inngår å virke for et mer inkluderende og aldersuavhengig syn på arbeidslivet, og å spre kunnskap og forskning om eldres muligheter.