Informasjon

Sju filmer om arbeid og pensjon

NAV, Norsk Pensjon, FNO, Statens Pensjonskasse, Fellesordningenfor AFP, AksjeNorge og Senter for seniorpolitikk står bak filmene, som viser sammenhengen mellom arbeid og pensjon. Filmene viser blant annet hvordan de ulike pensjonsordningene virker sammen.

Av seniorpolitikk, 13. oktober 2011

Filmene viser eksempler på hvordan pensjonen blir forskjellig fra person til person.

Filmene viser eksempler på hvordan pensjonen blir forskjellig fra person til person.

Du kan se de sju filmene om arbeid og pensjon ved å klikke her.Film 1: Hva er pensjon?Film 2: Fleksibel alderspensjonFilm 3: Alderspensjon fra folketrygdenFilm 4: Privat tjenestepensjonFilm 5: Offentlig tjenestepensjonFilm 6: Avtalefestet pensjonFilm 7: Egen pensjonssparing(Furore film har produsert filmene, som er finansiert av Finansmarkedsfondet)