Hvordan har helsepersonell det på jobb?

Skal kartlegge seniorer på sykehus

Norsk sykepleierforbund, Fagforbundet, Spekter, KLP, to helseforetak og SSP skal nå finne ut hvordan sykehusene kan beholde seniorenes kompetanse lenger.

Av Berit Solli, 27. januar 2021

sykepleier

Sykepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere over 50 år på sykehus skal nå kartlegges. (Foto: iStock)

Senter for seniorpolitikk (SSP) skal i samarbeid med partene, Vestre Viken HF, Sykehuset Sørlandet HF og KLP kartlegge situasjonen for seniorer i sykehussektoren. Fafo har fått i oppdrag å gjennomføre prosjektet. De skal kartlegge arbeidssituasjonen for sykepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere over 50 år.

Grunnet korona-situasjonen er prosjektet blitt utsatt, men kommer nå endelig i gang.

«Sykehusene har stort behov for kompetanse og arbeidskraft i årene fremover. De trenger å vite mer om utfordringene de står overfor, og hva de kan gjøre for å beholde folk lenger,» sier prosjektleder Linda Hauge ved Senter for seniorpolitikk.

Oppstartmøte
Skjermdump fra oppstartsmøte i prosjektet med deltagere fra Norsk sykepleierforbund, Fagforbundet, Spekter, Sykehuset Sørlandet HF, Vestre Viken HF, KLP, Fafo og Senter for seniorpolitikk. (Skjermbilde fra Teamsmøte)

Registerdata

Kartleggingen består av to deler: Først skal Fafo gå gjennom registerdata for å finne ut hvor mange seniorer som jobber på sykehusene som sykepleier, hjelpepleier og helsefagarbeider. De skal også finne ut seniorenes andel av totalen. Fafo skal analysere hvilke arbeidsforhold seniorene har, inkludert arbeidstid, deltid, kompetanse, utdanningsnivå, bemanning, osv.

Registerdata skal også belyse de ulike veiene seniorene tar ut av yrket. Blir de pensjonister, uføre, eller begynner de å jobbe et annet sted når de slutter på sykehuset?

Spørreundersøkelse

I neste del vil så Fafo sende ut en spørreundersøkelse til sykepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere over 50 år. Målet er å finne ut hva som skal til for at flere skal ønske og kunne jobbe lenger på sykehuset. Spørsmålene skal utformes i samarbeid med partene i referansegruppen (se faktaboks).

Da Fafo kartla seniorenes situasjon i barnehagene, handlet spørsmålene om arbeidsmiljø, læringsmuligheter, tilrettelegging, helseforhold, verdsetting, osv.

Linda Hauge, seniorrådgiver SSP (foto: MB Pedersen)

Analyse og anbefalinger

Når det nærmer seg jul skal Tove Midtsundstad og Roy A. Nilsen ved Fafo levere en analyse av situasjonen, og anbefalinger for tiltak og veien videre.

«Vi vil presentere resultatene bredt, og håper at kartleggingen og analysen vil føre til at sykehusene kan utvikle sin seniorpolitikk. Håpet er at sykehusene skal klare å beholde seniorene og deres kompetanse lenger,» sier Hauge.

Sykehus-survey ute nå

Fakta

Kontaktperson i Senter for seniorpolitikk: Linda Hauge
Kontaktperson ved Fafo: Tove Midtsundstad
Fra partene stiller for øvrig i prosjektet:
Norsk sykepleierforbund: Kirsten Hagen
Fagforbundet: Anne–Mari Samskott
Vestre Viken HF: Beate Sand og Sine Kari Braanaas
Sykehuset Sørlandet HF: Liv Fredriksen
Spekter: Kari Hoff-Okstad
KLP: Vibeke Os Bratlie