Pensjonsreformen

Skal, skal ikke?

Zahra Ahmadlou (61) har ikke bestemt seg for hva hun vil gjøre etter at hun fyller 62 år i mai. Rådet fra Nav er å fortsette i full jobb for tolketjenesten i Lørenskog kommune. Både botiden i Norge og antall års opptjening av pensjon har betydning.

Av Tora Herud, 21. februar 2013

Zahra Ahmadlou trives godt med å jobbe som tolk. (Foto TH)

Zahra Ahmadlou trives godt med å jobbe som tolk. (Foto TH)

Som 60-åring ble Ahmadlou invitert til seniordag i kommunen, der hun blant annet fikk en samtale med en medarbeider i Nav om pensjon.- Det var en veldig fin dag, men jeg vet ikke om jeg har nok informasjon til å bestemme om jeg skal begynne å ta ut alderspensjonen når jeg fyller 62 år, eller om jeg skal vente til jeg fyller 67 år. Mannen min er allerede pensjonist, sier hun.Et slit de første åreneZahra Ahmadlou kom til Norge fra Iran sammen med den 5 år gamle datteren sin i 1989 og søkte asyl her.- Jeg savnet sønnene mine. Vi hadde hjulpet dem på flukt to år tidligere, da de var 15 og 18 år gamle, fordi de lenge hadde vært i fare for å bli innkalt som soldater i krigen mellom Iran og Irak. Vi håpte at de ville komme seg til slektninger i Sverige, men fra Danmark ble de sendt til Norge, sier hun. Ahmadlou fikk asyl og kunne flytte inn hos sønnene i Rælingen. De første årene i Norge ble et hardt slit for å få jobb og å tjene nok penger til at mannen i Iran kunne få gjenforening med familien. Det fikk han snaut to år senere.Da sønnene flyktet, hadde hun fått sparken fra jobben hun hadde i det iranske Røde Kors og mannen mistet jobben som ingeniør.Trives veldig godt som tolkI Norge jobbet hun først på slakteri, deretter på internasjonalt kultursenter. Hun gikk på norskkurs, tok førerkort, gikk på kurs for å lære seg tolketjenester og på data- og kontorkurs. Etter å ha hatt praksisplass på personalkontoret i Lørenskog kommune, fikk hun et vikariat og deretter fast jobb i kommunen. I årenes løp har hun jobbet på sykehjem, med barnevern og på sosialkontoret, og også opplevd hvor tøft dette kan være.- Siden 2008 har jeg jobbet i kommunens tolketjeneste. Jeg trives veldig godt. Tolking er midt i blinken for meg, og jeg vil gjerne utdanne meg videre som tolk, sier hun. Zahra Ahmadlou blir også spurt om tolkeoppdrag for barnevernet, politiet og i rettssaker andre steder.Hva lønner seg?Med 24 års botid og snaut 20 års opptjeningstid får Ahmadlou lavere pensjon enn om hun hadde bodd i Norge hele livet og jobbet fulltid i kommunen i 30 år. Men hun har jobbet lenge nok til at hun kan ta ut alderspensjon fra hun fyller 62 år. Beløpet per måned vil i så fall være rundt 10.000 kroner. Nå kan hun velge mellom å:Ikke ta ut alderspensjon. Fortsette å jobbe som nå fram til fylte 67 år eller lenger. Ta andre tolkeoppdrag ved siden av.Ta ut alderspensjonen og fortsette å jobbe som før.Ikke ta ut alderspensjon. Fortsette å jobbe. Søke kommunens seniorordning med en fridag per uke med full lønn. Ta andre tolkeoppdrag ved siden av.Ta ut alderspensjonen. Slutte å jobbe i kommunen. Fortsette å ta oppdrag som tolk.Ta ut hel eller delvis AFP (og alderspensjon). Annen inntekt må da ikke overstige 15.000 kroner per år.